Trechu'r Byg-cyfle i ennill ipad

Dyddiad: 31/01/2018
nhs

Mae ymwrthedd i wrthfiotigau yn broblem fyd-eang a chydnabyddedig ar hyn o bryd.  Mae nifer o wledydd yn ymdrin ag o yn awr, yn ogystal ag ar raddfa fyd-eang gan Sefydliad Iechyd y Byd, ac mae wedi cael ei ddisgrifio fel 'un o'r bygythiadau iechyd mwyaf sy'n wynebu'r ddynolryw yn awr ac yn y degawdau sydd i ddod'.  

Mae gan Ynys Môn a Gwynedd un o'r cyfraddau rhagnodi uchaf yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig. Rydym yn anelu at leihau nifer y  gwrthfiotigau rydym yn eu rhagnodi 20% dros y 3 blynedd nesaf.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gwahodd bob ysgol gynradd yng Ngwynedd a Môn, i weithio gyda'i disgyblion Cyfnod Allweddol 2 i greu poster o'r enw "Trechu'r Byg" a fydd yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo defnydd priodol o wrthfiotigau ar draws Gwynedd a Môn ar gyfer eleni.   Dylai'r poster hwn godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol o'r effeithiau y mae defnydd amhriodol o wrthfiotigau yn ei gael ar iechyd pobl (gweler y wefan ddwyieithog http://www.e-bug.eu am fwy o syniadau).

Bydd y disgybl y mae ei boster yn cael ei ddewis yn ennill gwobr IPad 32G (Aur) ac Ipad 32g (Arian) wifi yn unig  i’w ysgol hefyd a bydd y ddau yn cael ei ysgythru gyda “Ennillydd Ymgyrch Trechu’r Byg BIPBC 2018”.  

Mae'n rhaid i bob ymgais gael ei bostio neu ei gyflwyno i

Swyddfeydd Iechyd Eryldon, Lôn Campbell, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HU

at sylw Eirian Wynne, Swyddog Ymgysylltu erbyn 4.30pm Dydd Gwener, 9 Chwefror 2018.

Mae'r Panel Beirniadu yn cyfarfod yn fuan ar ar 19 Gorffennaf 2018  yna cysylltir â'r disgybl llwyddiannus drwy'r ysgol erbyn dydd Gwener 21 Gorffennaf.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch ag Eirian Wynne, Swyddog Ymgysylltu ar 01286 674 238 neu drwy e-bostio Eirian.Wynne2@wales.nhs.uk