Gyrrwr tacsi yn cael ei wahardd rhag gyrru am fethu prawf cyffuriau ochr y ffordd

Dyddiad: 22/01/2018

Mae gyrrwr tacsi oedd wedi'i drwyddedu gyda Chyngor Gwynedd wedi colli ei drwydded ar ôl cael ei ddal yn gyrru gyda chocên yn ei system gan Heddlu Gogledd Cymru. Cafodd Adrian Jones Williams, 52 o 12 Ger Y Bont, Abererch ei stopio ar yr A499 ar 20 Medi 2017 a methodd brawf cyffuriau ar ochr y ffordd.

 Mewn gwrandawiad ar 15 Ionawr, clywodd Llys Ynadon Caernarfon fod Mr Williams yn gyrru Vauxhall Zafira oedd wedi'i drwyddedu fel tacsi pan gafodd ei stopio gan yr Heddlu. Plediodd yn ddi-euog i ddau gyhuddiad o yrru dan ddylanwad cyffuriau. Dangosodd y prawf cyffuriau fod ganddo 61 microgram o gocên i bob litr o waed yn ei system.

 Fe'i cafwyd yn euog a'i wahardd rhag gyrru am 20 mis. Yn ogystal â hynny, derbyniodd 150 awr o wasanaeth cymunedol ac fe'i gorchmynnwyd i dalu costau o £685.

 Fel yr awdurdod trwyddedu tacsis, diddymodd Cyngor Gwynedd drwydded tacsi Mr Williams cyn penderfyniad y Llys i'w wahardd rhag gyrru am 20 mis, wedi i ni dderbyn gwybodaeth ynghylch y cyhuddiadau yn ei erbyn.

 Dywedodd Gareth Jones, Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio ac Amgylchedd Cyngor Gwynedd: "Fel Cyngor, mae gennym gyfrifoldeb i warchod diogelwch y cyhoedd ac felly rydym yn cymryd unrhyw honiadau ynghylch ymddygiad gyrwyr tacsis trwyddedig o ddifrif. Mae gyrwyr trwyddedig sy'n cael eu heuogfarnu o yrru unrhyw gerbyd dan ddylanwad driod neu gyffuriau yn fater difrifol iawn."