Dweud eich dweud am Chwaraeon Anabledd yng Ngwynedd

Dyddiad: 22/01/2018
Cym

Mae Cyngor Gwynedd yn holi barn y cyhoedd am ei ddarpariaeth o chwaraeon anabledd ar draws y sir. 

 Y bwriad ydi edrych ar sut mae pobl anabl yn cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgareddau corfforol ac i adnabod a cheisio datrys unrhyw rwystrau sy’n eu hwynebu. 

 Mae’r Cyngor yn cydweithio’n agos gyda sefydliad Chwaraeon Anabledd Cymru er mwyn sicrhau bod digon o gyfleoedd i bobl anabl, ac mae yna dros 600 o ddefnyddwyr anabl wedi cofrestru gyda chlybiau chwaraeon yng Ngwynedd.

 Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar Hamdden:

 “Fel Cyngor, rydan ni’n awyddus i sicrhau ein bod yn cynnig gweithgareddau corfforol addas ar gyfer pobl anabl. Mae cymryd rhan mewn chwaraeon yn rhoi cyfleoedd arbennig i ddatblygu sgiliau, i ennill hyder ac yn ffordd arbennig o gadw’n iach. 

 “Mae Gwynedd yn cynnal mwy o sesiynau fel Boccia a ‘Therapi Adlam’ na’r un sir arall yng Nghymru. Serch hynny, mae angen i ni fel Cyngor fod yn ymwybodol o unrhyw rwystrau a sicrhau fod mynediad i chwaraeon ar gael i bawb sydd yn dymuno cymryd rhan.

 “Drwy gynnal yr ymgynghoriad i ddarpariaeth chwaraeon anabledd, gallwn sicrhau ein bod yn cynllunio darpariaeth sy’n addas ar gyfer y dyfodol. Rydym felly yn gobeithio cael gymaint o ymatebion ag sy’n bosib ac yn annog pawb sy’n ystyried eu hunain yn berson anabl i ddweud ei dweud drwy lenwi’r holiadur.”

 

Mae’r holiadur ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd: www.gwynedd.llyw.cymru/chwaraeonanabledd neu mae copïau papur ar gael yng nghanolfannau hamdden a’r llyfrgelloedd y Cyngor.

 

Os ydych eisiau’r holiadur yma mewn fformat neu iaith wahanol mae croeso i chi gysylltu gyda Marcus Politis, Swyddog Datblygu Chwaraeon ar gyfer Pobl Anabl i Gyngor Gwynedd ar e-bost: marcuspolitis@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 07766 505320.

 

Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 23 Chwefror 2018.