Dosbarthiadau gweithgareddau corfforol i bobl hŷn ym Meirionnydd

Dyddiad: 22/01/2018
dementiago

Dyma'r adeg o'r flwyddyn pan fydd pobl yn gwneud addunedau, ac yn ceisio gwneud pethau newydd, beth bynnag eu hoedran neu gallu. Mae tîm DementiaGo Cyngor Gwynedd yn cychwyn dau ddosbarth gweithgarwch corfforol newydd ar gyfer pobl hŷn a hoffai gadw'n weithgar er mwyn sbarduno’r corff a'r meddwl.

Bydd dosbarth ‘Symudiad a Dawns’ yn cael ei gynnal yn Theatr y Ddraig, Abermaw bob dydd Mawrth rhwng 11yb a 12:30yp, ac yn y prynhawn bydd dosbarth Cadw’n Heini yng Nghanolfan Hamdden Glanwnion, Dolgellau. Cost y dosbarth fydd £2 y sesiwn.


Dywedodd Emma Quaeck, Rheolwr Prosiect DementiaGo Cyngor Gwynedd: "Rydym wedi bod yn cynnal dosbarthiadau mewn gwahanol leoliadau ledled Gwynedd i bobl hŷn a allai fod yn poeni am golli eu cof, yn unig, neu fyw gyda dementia.

 

“Mae’r cyrsiau yma hefyd ar gael i ofalwyr, ac maent wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda phobl yn gweld llawer o fudd. Felly da ni nawr yn awyddus i ehangu ar y llwyddiant yma fel bod y gwasanaeth ar gael yn ehangach yn y sir i gyrraedd fwy o bobl."


Mae'r dosbarthiadau'n cynnwys ymarferion a symudiadau ysgafn i helpu i wella cryfder a chydbwysedd, gwella swyddogaeth yr ymennydd, cydsymudiad a stamina i helpu gyda gweithgareddau bob dydd. Yn bwysicaf oll, mae gan y dosbarthiadau elfen gymdeithasol gryf, ac maent yn llawer o hwyl. Mae croeso cynnes i bobl sy'n byw gyda dementia, cyflyrau iechyd eraill a gofalwyr.

 

Nododd un dyn sy'n mynychu dosbarth yn wythnosol: "Mae’r dosbarthiadau yn llawer mwy na dim ond dosbarth ymarfer corff, rydym yn chwerthin, yn mwynhau ein cwmni’n gilydd, yn cefnogi ein gilydd ac yn cael sgyrsiau difyr"


Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Hamdden Cyngor Gwynedd: "Mae'n bleser gweld bod y rhaglen DementiaGo yn ymestyn y ddarpariaeth o weithgaredd corfforol a chefnogaeth i bobl yng Ngwynedd.

 

“Yn aml mae pobl yn dod yn unig pan maen nhw’n canfod eu bod yn dioddef o gyflwr cronig, gan gynnwys dementia ac mae'n anodd cael ffocws i adael y tŷ, sydd wedyn yn cael effaith niweidiol fyth ar eu hiechyd. Gall mynd allan a chwrdd â phobl yn y dosbarthiadau hyn drawsnewid eu bywydau, a’u helpu i fyw yn eu cymunedau."

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag  Emma Quaeck, Rheolwr Prosiect DementiaGo Cyngor Gwynedd ar 01766 512711 neu 07768 988095.

 

LLUN: Mynychwyr yn mwynhau gweithgareddau yn y dosbarth ym Mhlas Heli