Cyngor Gwynedd yn annog plant i fwyta mwy o lysiau

Dyddiad: 19/01/2018
cinio ysgol

Mae Ysgolion Cynradd Cyngor Gwynedd yn helpu i ddadorchuddio enillydd cystadleuaeth hysbysebu llysiau cenedlaethol i geisio annog plant a phobl ifanc i fwyta mwy o lysiau a gwella eu hiechyd a’u lles.

Mae’r ymgyrchydd bwyd enwog Hugh Fearnley-Whittingstall wedi ymuno â menter ‘Pys Plîs’, a arweinir gan Fwyd Caerdydd yng Nghymru. Nod yr ymgyrch yw creu cronfa newydd ar gyfer hysbysebu llysiau er mwyn ein hannog i fwyta ein llysiau, ac mae Ysgolion Cynradd Cyngor Gwynedd yn cefnogi’r ymgyrch drwy arddangos y poster a chynnal cinio thema.

Mae £296.6 miliwn yn cael ei wario ar farchnata melysion, byrbrydau, ffrwythau, llysiau a diodydd meddal yn y DU bob blwyddyn.  Ond pryd oedd y tro diwethaf i chi weld am hysbyseb am y foronen gyffredin? Y ffaith mai dim ond 5% o'r cyfanswm hwnnw sy’n cael ei ddyrannu i ffrwythau a llysiau sydd i’w gyfrif am hyn.

Mae menter ‘Pys Plîs’ yn dathlu lansiad yr ymgyrch i greu cronfa benodedig ar gyfer hysbysebu llysiau drwy gyhoeddi enillydd ei chystadleuaeth hysbysebu llysiau a lansiwyd y llynedd.   Cafwyd dros 60 o geisiadau ar gyfer cystadleuaeth oedd yn gwahodd asiantaethau dylunio a myfyrwyr i ddylunio hysbyseb llysiau sy’n targedu plant a phobl ifanc.  Dewiswyd yr enillydd gan banel o blant o Gymru, Lloegr a'r Alban, ochr yn ochr ag un o hoelion wyth y byd hysbysebu, Syr John Hegarty, o Bartle Bogle Hegarty, a Michael Moszynksi o LONDON Advertising. 

Meddai Arweinydd WLGA, y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd):

"Mae awdurdodau lleol ac ysgolion eisoes yn gwneud llawer i hyrwyddo bwyta'n iach ac ysgogi pobl i fwyta ffrwythau a llysiau. Mae awdurdodau lleol ac ysgolion yn cynnig llysiau, salad a ffrwythau bob dydd i ddisgyblion. Maent hefyd yn defnyddio ffrwythau a llysiau o ffynonellau tymhorol a lleol lle bo'n bosibl. Mae’r ffaith eu bod yma yn y lansiad heddiw ac yn arddangos y poster buddugol yn dangos ac yn atgyfnerthu eu hymrwymiad parhaus at wella iechyd a lles plant ledled Cymru."

Bydd yr hysbyseb buddugol yn cael ei arddangos mewn dros 5,000 o leoliadau ledled y wlad, gan gynnwys mewn cannoedd o fwydlenni ffreuturau ysgolion cynradd ledled Cymru.  Mae’r poster yn dangos bod angen cronfa farchnata ddigonol i roi delwedd newydd i lysiau.

Nod y poster yw apelio at blant ac oedolion ac mae’n cynnwys yr elfen gadarnhaol a hwyliog hynny sydd ar goll yn llwyr o’r diwydiant hysbysebu y dyddiau yma.

Dywedodd Katie Palmer sy'n arwain Bwyd Caerdydd:

"Mae plant yn dysgu am fwyta'n iach yn yr ysgol, ond sut gallwn eu hysbrydoli i roi’r dysgu yma ar waith? Mae cronfa’r hysbysebion yn gyfle gwych i weld a fydd atgyfnerthu negeseuon drwy hysbysebu creadigol, cadarnhaol a llawn hwyl ar amrywiaeth o lwyfannau yn ein galluogi i hyrwyddo bwyta llysiau fel y peth 'cŵl' i'w wneud".

Food Foundation, WWF, Bwyd Caerdydd a Nourish Scotland sy’n arwain menter ‘Pys Plîs’.   Mae’r fenter newydd ac arloesol hon yn mynd i’r afael â’r gostyngiad yn y lefelau bwyta llysiau. Ei nod yw dod â ffermwyr, adwerthwyr, cadwyni bwytai a bwyd cyflym, arlwywyr, proseswyr, darlledwyr ac adrannau'r Llywodraeth ynghyd i geisio cyflawni un nod cyffredin - gwneud hi’n haws i bawb fwyta llysiau.