Awydd dod yn aelod o'r Fforwm Mynediad Lleol yng Ngwynedd?

Dyddiad: 15/01/2018

llwybr1 llwybr2

Oes gennych chi ddiddordeb yng nghefn gwlad Gwynedd ac yn mwynhau'r rhwydwaith trwy’r sir o lwybrau a llecynnau agored? Os oes, mae’n bosib y byddech am ystyried dod yn aelod o Fforwm Mynediad Lleol Arfon-Dwyfor.

Mae’r Fforwm Mynediad Lleol yn cynghori’r Cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru a chyrff eraill perthnasol o ran gwella llwybrau a mynediad cyhoeddus i diroedd a dyfroedd yn y sir gyda’r nod o hyrwyddo gweithgareddau awyr-agored.

Yn unol â rheoliadau cenedlaethol, mae Cyngor Gwynedd ar hyn o bryd yn ail-apwyntio aelodau o’r Fforwm Mynediad Lleol, ar gyfer yr ardaloedd hynny o Arfon a Dwyfor nad ydynt o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r Fforwm Mynediad Lleol yn cyfarfod yn rheolaidd ac mae’n bwysig fod aelodau yn mynychu pob cyfarfod - mae disgwyl i’r fforwm gynnwys rhwng 12 ac 20 aelod.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae’r Fforwm Mynediad lleol yn chwarae rhan bwysig iawn wrth weithio gyda’r Cyngor a’i bartneriaid i wella mynediad i gefn gwlad trwy’r sir a byddem yn annog unrhyw un sydd â diddordeb dod yn aelod i gyflwyno cais erbyn 16 Chwefror.”

I drafod dod yn aelod o’r Fforwm Mynediad Lleol neu am ffurflen gais, cysylltwch â Wyn Williams, Rheolwr Cefn Gwlad Cyngor Gwynedd drwy  e-bostio: llwybrau@gwynedd.llyw.cymru - y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi dydd Gwener, 16 Chwefror 2018.

Mae’r Cyngor yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb dod yn aelod o’r Fforwm Mynediad Lleol.