Sesiynau blasu Archifdy Caernarfon

Dyddiad: 05/01/2017
ArchifArchives3

Modur Aberdaron

Sesiynau blasu Archifdy Caernarfon

Mae Archifdy Caernarfon yn cynnal sesiwn blasu 21 Ionawr 2017 ac yn croesawu unrhyw un i fynd yno i weld y trysorau hanesyddol a diwyllianol sydd ar gael i’w gweld.

 Os ydych wedi ystyried ymweld â’r Archifdy yng Nghaernarfon, dyma eich cyfle. Mae Archifdy Caernarfon Cyngor Gwynedd yn cynnig cyfle i weld beth sydd yn cael ei gadw yno a sut i fynd ati i chwilota am y deunydd hynny drwy gynnal sesiynau blasu ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr 2017.

 Dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Economi:

 “Mae archifau Gwynedd yn cadw nifer o ddogfennau diddorol. A hithau’n flwyddyn newydd, beth am gymryd y cyfle i gael diddordeb newydd? Mae’n gyfle i ymgysylltu gyda hanes a diwylliant yr ardal. Byddwn yn annog unrhyw un sy’n ymddiddori mewn hanes lleol i gadw lle yn y sesiynau blasu yma yn Archifdy Caernarfon, mae croeso cynnes i bawb!”

 Gallwch archebu lle yn y sesiwn blasu cyfrwng Cymraeg rhwng 11am-1pm. Neu gallwch archebu lle ar y sesiwn blasu cyfrwng Saesneg rhwng 2pm-4pm drwy ffonio: (01286) 679 095 neu e-bostio: Archifau@gwynedd.llyw.cymru