Gwasanaeth Coffau'r Holocaust

Dyddiad: 18/01/2017

Gwasanaeth Coffau’r Holocaust

Bydd pobl yng Ngwynedd yn ymuno a miloedd o wahanol genhedloedd y byd i gofio’r diniwed sydd wedi dioddef hil-laddiad mewn hanes modern mewn gwasanaeth yn Siambr Dafydd Orwig, Pencadlys Cyngor Gwynedd, Caernarfon ar ddydd Gwener, 27 Ionawr  2017.

 Mae Diwrnod Coffau’r Holocaust yn cofio achosion o hil-laddiad yn ystod yr Ail Ryfel Byd, yn ogystal â thrychinebau mwy diweddar yn Cambodia, Bosnia, Rwanda a Darfur. Bwriad y diwrnod ydi ysgogi pobl i wneud yn siŵr nad yw digwyddiadau dychrynllyd a wnaed yn ystod yr Holocost, ac yn fwy diweddar ar ffurf hil-laddiad, yn cael eu hanghofio na’u hailadrodd, naill ai yn Ewrop nag yng ngweddill y byd.

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Eric Jones: “Mae croeso i bawb fynychu’r gwasanaeth yn Siambr Dafydd Orwig, gan ymuno a miloedd o bobl drwy’r byd i gofio’r gorffennol a gosod seiliau ar gyfer byd diogel a theg i’r dyfodol.”

Cynhelir y gwasanaeth yn Siambr Dafydd Orwig, Pencadlys Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon am 10.30am ddydd Gwener, 27 Ionawr 2017.