Dirwyon am fethu cydymffurfio â gorchymynion eiddo

Dyddiad: 27/01/2017

Mae dau berchennog eiddo ym Mhorthmadog wedi eu dirwyo am fethu â chydymffurfio â gorchmynion atgyweirio gan Adran Dai Gyngor Gwynedd.

Mewn gwrandawiad yn Llys Ynadon Caernarfon, ar 25 Ionawr, plediodd Mark Williams, 40 Dublin Street, Tremadog yn euog am beidio cydymffurfio â gorchymyn gan Gyngor Gwynedd i atgyweirio’i eiddo rhent 1 Chandlers Place, Porthmadog. Roedd y diffygion yn cynnwys rhai difrifol sef disgyn ar risiau a diffygion rhagofalon tan. Cafodd ddirwy o £500 ac fe’i orchmynnwyd i dalu costau o £280 a £50 o ordal dioddefwr.

Cafwyd Mary Williams, 9 Osmond Lane Porthmadog, yn euog mewn gwrandawiad ar wahan yn Llys Ynadon Caernarfon ar 25 Ionawr, a hynny am beidio cydymffurfio â rhybudd i atgyweirio tamprwydd sy’n effeithio’r tŷ drws nesaf. Fe’i gorchmynnwyd i dalu dirwy o £600, yn ogystal â thalu costau o £280 ac £60 o ordal dioddefwr.

Yn dilyn y gwrandawiad, dywedodd Carys Fôn Williams, Rheolwr Tai Sector Breifat Cyngor Gwynedd: “Rydym yn falch bod yr ynadon wedi rhoi neges glir fod caniatau i eiddo amharu ar anheddau byw eraill yn hollol annerbyniol.”