Awydd gyrfa ym maes gofal cymdeithasol yng Ngwynedd?

Dyddiad: 27/01/2017

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym maes gofal cymdeithasol? Os felly, bydd sesiynau recriwtio gofal cymdeithasol Gwynedd o ddiddordeb i chi.

Bydd y sesiynau dwy-awr yn cael eu cynnal ym mhob Canolfan Byd Gwaith ar draws Gwynedd. Bydd nifer o gyflogwyr yn bresennol fel bod cyfle i unigolion drafod gwahanol opsiynau a llwybrau i faes gofal cymdeithasol.

Mae’n gyfle i gyflogwyr yn ogystal, i ddangos a thrafod manteision swydd o fewn y maes gan gynnwys ymrwymiad cyflogwyr i ddarparu hyfforddiant allai arwain at gymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Oedolion Iechyd a Lles Cyngor Gwynedd:

“Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â’r sector wrth i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru arwain y sector i gyfeiriad gwahanol sy’n rhoi'r person sydd angen cefnogaeth yn holl ganolog i’w gwasanaeth.

“Rydym yn gobeithio bydd pobl sydd hefo diddordeb dechrau eu gyrfa ym maes gofal cymdeithasol, yn cymryd mantais o’r sesiynau yma i dderbyn mwy o wybodaeth a chymryd cam yn agosach at yrfa  yn cyfrannu i gefnogi pobl i fyw bywyd llawn gyda  chefnogaeth.”

Bydd sesiynau gwybodaeth yn cael eu cynnal ar:

  • 07/02/17. 13:30-15:30. Canolfan Byd Gwaith Bangor.
  • 08/02/17. 13:30-15:30. Canolfan Byd Gwaith Caernarfon.
  • 09/02/17. 10.00 – 12.00. Canolfan Byd Gwaith Porthmadog.
  • 09/02/17. 13:30-15:30. Canolfan Byd Gwaith Pwllheli.
  • 10/02/17. 10:00-12:00. Canolfan Byd Gwaith Dolgellau.

 

Os oes gennych ddiddordeb ac bod eisiau mwy o wybodaeth, gallwch gysylltu â Elenvaughanjones@gwynedd.llyw.cymru