Wythnos Genedlaethol Masnachwyr Twyllodrus

Dyddiad: 21/10/2021

Roedd hi’n Wythnos Genedlaethol Masnachwyr Twyllodrus wythnos diwethaf, ac fel rhan o'r fenter yma fe ymunodd Uned Safonau Masnach Cyngor Gwynedd gyda nifer o asiantaethau eraill gan gynnwys y DVSA a Heddlu Gogledd Cymru a chynnal arosiadau ochr y ffordd.

Roedd hyn yn cynnwys cynghori unrhyw fasnachwr a stopiwyd o'u rhwymedigaethau mewn perthynas â'u harferion masnachu. Yn ogystal â hyn, cynhaliodd ein swyddogion batrolau crwydrol ledled y Sir yn ystod yr wythnos, gan ymgysylltu gyda masnachwyr a oedd yn gwneud gwaith ar eiddo preswylwyr Gwynedd, gan gynnig cyngor a gwybodaeth ar sut i fasnachu o fewn y gyfraith.

Mae'n anffodus ond mae'r Uned yn dal i dderbyn nifer o gwynion yn ymwneud gyda masnachu twyllodrus ac felly’n cynghori aelodau o'r cyhoedd y dylent ddelio gyda masnachwyr cydnabyddedig yn unig a pheidio byth â chytuno i waith cynnal a chadw cartref a gynigir yn dilyn ymweliad digymell (galwr stepen drws) .

Cymerwch amser i feddwl a ydi’r gwaith sydd yn cael ei gynnig yn angenrheidiol, ac os felly, ceisiwch gael mwy nag un dyfynbris ar gyfer unrhyw atgyweiriadau arfaethedig bob amser.

Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch gyda’r llinell gymorth cyngor defnyddwyr ar 0808 2231144 (Cymraeg) neu 0808 2231133 (Saesneg) neu drwy e-bost i safmas@gwynedd.llyw.cymru