Trosffordd Caernarfon – dweud eich dweud am gynlluniau i'r dyfodol

Dyddiad: 05/10/2021
Caernarfon

Mae Cyngor Gwynedd eisiau clywed barn trigolion ardal Caernarfon ar beth ddylid ei wneud gyda throsffordd y dref ar gyfer y dyfodol.

Mae’r A487 trwy Gaernarfon ar hyn o bryd yn gefnffordd ac yn gyfrifoldeb i Lywodraeth Cymru. Ond unwaith y bydd y ffordd osgoi Bontnewydd a Chaernarfon yn agor, bydd y ffordd bresennol yn trosglwyddo i gyfrifoldeb y Cyngor.

Fel rhan o’r paratoadau ar gyfer y trosglwyddo yma, mae trafodaethau yn parhau gyda’r llywodraeth ynglŷn a’r manylion sy’n gysylltiedig â throsglwyddo perchnogaeth am y ffordd sy’n cynnwys strwythur y trosffordd yng Nghaernarfon a’r holl ystyriaethau ymarferol.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Pan ffydd y ffordd osgoi newydd yn agor, rydan ni’n debygol o weld gostyngiad yn y traffig fydd yn teithio ar hyd yr hen ffordd. Mae hi’n amserol felly ein bod yn meddwl o ddifri am beth y byddan ni am ei weld yn digwydd i’r drosffordd.

“Gall gynnig cyfleon i wella tirwedd yr ardal, cynnig darpariaeth teithio llesol newydd fyddai’n cynnwys gwell cysylltiadau i gerddwyr i ganol y dref.

“Mae nifer o opsiynau gwahanol dan ystyriaeth sy’n cynnwys cadw’r drosffordd presennol heb newid y drefn fel ac y mae hi, neu ei chadw a gwneud defnydd gwahanol o'r drosffordd presennol er enghraifft pont werdd. Mae posibilrwydd hefyd i dynnu’r trosffordd i lawr yn llwyr ac ystyried newid y cylchfa’n sydd gerllaw.

“Rydan ni’n awyddus iawn i ddarganfod teimladau’r gymuned leol am ddyfodol y strwythur ac mae arolwg ar agor hyd 1 Tachwedd er mwyn clywed barn trigolion a chyrff lleol perthnasol. Bydd y sylwadau fydd yn cael eu cyflwyno yn gymorth i ni wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol ac wrth ystyried unrhyw geisiadau posib am gyllid fydd ei angen yn y dyfodol.”

Am ragor o wybodaeth ac i ddweud eich dweud ar yr opsiynau posib, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/trosfforddcaernarfon - bydd angen cyflwyno sylwadau erbyn 1 Tachwedd.