STORIEL Yn Paratoi Llawn Crochan o Ysbrydoliaeth ar gyfer #HannerTymorHanesyddol, 23 - 31 Hydref

Dyddiad: 18/10/2021
GWYL

Mae STORIEL yn brysur paratoi llawn crochan o ysbrydoliaeth ar gyfer #hannertymorhanesyddol, wrth i amgueddfeydd ledled y wlad baratoi ar gyfer Gŵyl Amgueddfeydd Cymru.

Eleni bydd cymysgedd o ddigwyddiadau byw gwych mewn amgueddfeydd ar hyd a lled y genedl, yn ogystal â gweithgareddau ar-lein i'w mwynhau. Fel bob amser, bydd gwledd o weithgareddau i'r hen a'r ifanc, a bydd y mwyafrif am ddim.

Mae amgueddfa ac oriel STORIEL ym Mangor yn edrych ymlaen at ymuno yn hwyl yr wyl trwy gynnig Helfa’r Ddraig a sesiwn addurno llechi i ddathlu Statws Safle Treftadaeth y byd yr ardaloedd llechi yng Ngwynedd.

Bydd cyfle i chi addurno llechi yma’n STORIEL tra’n darganfod mwy am ein casgliad o lechi cerfiedig. Bydd cyfle hefyd i’r plant arbrofi gwneud lluniau ar hen lechi Ysgol a’n byrddau sialc. ‘Rydym hefyd yn cynnig helfa ddraig i’r plant:

Mae draig fach wedi deor ac yn rhedeg o gwmpas a chuddio yn yr amgueddfa, ac mae angen llygaid ifanc miniog i'w ddarganfod. Trwy gydol Gŵyl Amgueddfeydd Cymru, bydd STORIEL yn erfyn ar ymwelwyr ifanc i chwilio am y ddraig fach er mwyn ei ddychwelyd i'r gwyllt fel y gall dyfu'n fawr ac yn gryf fel y ddraig ar faner Cymru.

Hyn i gyd yn STORIEL, tra ar draws y Genedl y bydd digwyddiadau gwyddoniaeth gwych, sgyrsiau diddorol gan guraduron amgueddfeydd, cyrsiau cain, diwrnodau allan hanesyddol a digon o ddigwyddiadau Calan Gaeaf arswydus. Ar y cyfan, mae'n edrych fel #HannerTymorHanesyddol yma yng Nghymru!

Ariennir Gŵyl Amgueddfeydd Cymru gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ddigwyddiad blynyddol a gyflwynir gan Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru, sef y corff eirioli ar gyfer amgueddfeydd ac orielau a'r rhai sy'n gweithio yn y sector hwn yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae'n cynrychioli dros 100 o amgueddfeydd Cymreig Achrededig unigryw, o rai annibynnol bach i amgueddfeydd cenedlaethol. Gyda’i gilydd, mae’r casgliadau amhrisiadwy hyn yn adrodd stori Cymru, ac yn adnodd gwerthfawr ar gyfer dysgu, archwilio a gwybodaeth am ein hunaniaeth leol a chenedlaethol, a sut rydym wedi byw yma yng Nghymru ers gwawrio amser.

Mae'r wibdaith amser yn dechrau yn STORIEL ar 23 Hydref ac yn gorffen ar 30 Hydref. Mae manylion llawn y rhaglen ar gael ar wefan Eventbrite (www.eventbrite.co.uk chwiliwch am Storiel). Trefnwch eich ticedi i addurno llechi drwy’r ddolen  Eventbrite ar ein gwefan. Gellid darganfod mwy am weithgareddau Gwyl Amgueddfeydd Cymru ar wefan yr Ŵyl www.amgueddfeydd.cymru