Cystadleuaeth 'Mae Boccia yn ôl!' yng Ngwynedd

Dyddiad: 27/10/2021
2

Roedd hi’n Ddiwrnod Cenedlaethol Boccia yn ddiweddar, ac i nodi’r achlysur fe ddaru dîm Dementia Actif Gwynedd drefnu cystadleuaeth ‘Mae Boccia yn ôl!’

Mae Boccia yn gêm darged gyda chwaraewyr yn gorfod taflu cymaint o beli mor agos i’r targed ac sy’n bosib.

Oherwydd Covid-19, nid oedd hi’n bosib dod a thimau at ei gilydd i gystadlu. Ond fe ddaru’r tîm daro ar ddatrysiad.

Dywedodd Emma Quaeck, Rheolwr Dementia Actif Gwynedd: “Roeddem eisiau gwneud rhywbeth arbennig i nodi Diwrnod Cenedlaethol Boccia eleni ac i barhau i neud ein gorau i gefnogi ac i annog gweithgaredd corfforol mewn adeg mor anodd.

“Felly ddaru ni drefnu cystadleuaeth boccia lle'r oedd chwaraewyr yn gallu cystadlu o’u lleoliad neu gartref preswyl unigol, gyda’r sgoriau gan y wahanol dimau ar draws Gwynedd wedyn yn cael eu hanfon i mewn er mwyn eu cymharu.

“Fe gymerodd 92 o chwaraewyr rhan, gydag wyth tîm yn cystadlu ar gyfer y gystadleuaeth cartrefi preswyl Cyngor Gwynedd a 24 o dimau yn cystadlu yn y gystadleuaeth grwpiau cymunedol.

“Llongyfarchiadau mawr i dîm Garn o Blas Hafan am ennill y gystadleuaeth cartrefi preswyl ac i dîm Pwllheli Rollers o grŵp Dementia Actif, Dwyfor am ennill y gystadleuaeth gymunedol.

“Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd rhan yn gystadleuaeth a dwi’n siŵr bod pawb wedi cael hwyl wrth gystadlu.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant: “Gwyddom fod y sefyllfa yn parhau i fod yn un anodd iawn, felly mae’n wych gweld sut mae tîm Dementia Actif Gwynedd wedi addasu i’r sefyllfa mewn modd hynod effeithiol ac rwy’n eu llongyfarch am eu gwaith caled a’u hymroddiad.”

Mae Dementia Actif Gwynedd yn rhaglen o weithgareddau corfforol ar gyfer pobl sydd yn byw gyda dementia. Ewch i http://www.dementiaactifgwynedd.cymru am fwy o wybodaeth.