Arddangosfeydd newydd yn Storiel, Bangor dros yr hydref

Dyddiad: 05/10/2021
Storiel

Gyda thymor yr hydref wedi ein cyrraedd, mae arddangosfa newydd wedi agor ac eraill ar fin agor yn Storiel, Bangor. O eitemau hanesyddol i ffotograffau a phaentiadau, mae yna ddigon o amrywiaeth yma i gipio’r dychymyg.

 

Arddangosfa Casglu a Chadw: Ar agor tan 31 Rhagfyr 2021.

Mae’r arddangosfa yma’n dangos rhai o’r eitemau a dderbyniwyd i gasgliad STORIEL yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf. Mae’r dewis o eitemau yn adlewyrchu stori Gwynedd a’i chymunedau amrywiol gyda’i haenau niferus o hanes, economi, diwylliant a threftadaeth.

Mae yna groes doriad o eitemau diddorol i’w gweld, sydd yn cynnwys dwy goron ‘Dic Côr’, gŵn ddawns i ddawns yr arwisgiad yn 1969, telyn Glynllifon a wnaethpwyd gan Sebastian a Pierre Erard yn 1854, cadair Syr Ifor Williams, 1920, a ffotograffau o adnewyddu Plas yr Esgob i Storiel.

Mae’r Amgueddfa wedi bod yn casglu ers 1884 pan oedd yn rhan o Goleg Prifysgol Gogledd Cymru, bellach yn Brifysgol Bangor. Mae STORIEL yn parhau i ychwanegu at y casgliad gan eu galluogi i ddehongli a deall stori gyflawn Gwynedd a’i phobl a sicrhau y bydd yn parhau yn berthnasol i genedlaethau’r dyfodol.

 

PETE JONES - Y BAE: 9 Hydref – 31 Rhagfyr 2021.

Atgof personol am le: Bae Hirael i’w themâu arddangosfa ‘Y BAE’. Mae’n ardal sydd gyda threftadaeth forwrol a diwydiannol cyfoethog ac hefyd yn le sydd yn bwysig iawn i’r arlunydd, Pete Jones. Mae’r paentiadau a’r ffilm yn tynnu ar amrediad o gyfeirnodau diwylliannol ag emosiynol sydd yn bwysig i’r arlunydd.

Meddai Pete Jones am ei waith yn yr arddangosfa: “Cafodd y gyfres yma o waith ei dywys gan ystod o bwyntiau cyfeirio, ac mae'r atgofion o edrych allan ar y môr a'r gorwel i'w gweld yn amlwg. Rwyf wedi ceisio creu amgylchedd sy'n adlewyrchu fy nheimladau ynglŷn â beth oedd, a sydd bellach wedi diflannu.”

 

LLOYD JONES – Sobor o beth: 9 Hydref – 31 Rhagfyr 2021.

Yn yr arddangosfa yma ceir delweddau gan Lloyd Jones o’i grwydro o amgylch Cymru a’r byd eang. Gyda diddordeb yn yr estheteg ddynol, cewch gip olwg ar fyd yr ‘hogyn o Wytherin’ sydd yn cofnodi ei gyfnod dros ugain mlynedd diwethaf mewn byd sydd yn brysur newid.

Dywedodd Lloyd Jones: “Byddaf yn dathlu ugain mlynedd yn ddyn sobor yn ystod yr arddangosfa hon, ac rwy’n ddiolchgar iawn fy mod i wedi cael ail gyfle i fyw bywyd cyflawn.

“Be ‘dw i’n wneud, hyd y gwelaf i, ydi creu rhyw fath o gronicl neu oes-lyfr. Mwy na dim, rwy’n hoffi cymowta ar hyd a lled Cymru yn edmygu ei phrydferthwch ac yn mwydro pobol ar y ffordd.

“Rwy’n wir obeithio y mwynhewch y cip olwg yma ar fyd hogyn o Wytherin.”

 

Ar eich ymweliad i Storiel, bydd cofnod ar gyfer y gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu yn cael ei gadw a bydd rhai cyfyngiadau ar y nifer o ymwelwyr yn ymweld ar yr un pryd. Wrth ymweld, cofiwch barhau i ddilyn rheolau Covid-19 Llywodraeth Cymru i gadw pawb yn ddiogel os gwelwch yn dda.

Mwy o wybodaeth ar wefan Storiel yma www.storiel.cymru Gallwch hefyd ffonio Storiel ar 01248 353 368 yn ystod yr oriau agor, 11.00-17.00, dydd Mawrth i Sadwrn.