Pecynnau Prysur

Dyddiad: 16/10/2020
pp 1
Gweithgareddau creadigol i blant a theuluoedd Bethesda, Blaenau Ffestiniog a Deiniolen

Mae dros 450 o Becynnau Prysur lliwgar wedi eu creu i blant a theuluoedd yng Ngwynedd gan staff Gwasanaeth Amgueddfeydd a’r Celfyddydau, Cyngor Gwynedd. Bydd bagiau llawn deunyddiau celf a chrefft yn ogystal â llyfryn gweithgareddau creadigol newydd sbon ar gael i deuluoedd ym Methesda, Blaenau Ffestiniog a Deiniolen. Bydd Y Dref Werdd, Partneriaeth Ogwen ag Ysgol Gwaun Gynfi yn helpu dosbarthu’r Pecynnau Prysur i’w cartrefi newydd yn barod ar gyfer gwyliau hanner tymor.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Economi a Chymuned: “Nod y cynllun hwn yw cefnogi creadigrwydd gartref yn ystod cyfnod heriol pandemig COFID-19 ble nad oes modd i gymunedau ddod ynghyd i weithgareddau celfyddydol. Gydag ymbellhau cymdeithasol a chyfyngiadau caeth eraill yn effeithio pawb, mae ceisio parhau i gynnal gweithgareddau creadigol er llesiant ein cymunedau’n holl bwysig.”

 

Mae’r Pecynnau Prysur yma’n cynnwys llyfryn pwrpasol sy’n llawn syniadau ag ysbrydoliaeth i gadw plant a theuluoedd yn brysur yn ystod wythnos hanner tymor, Calan Gaeaf a thu hwnt. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys tasgau celf, posau, gweithgareddau crefft, gemau a syniadau creadigol cyffroes wedi eu darparu gan amrediad eang o bartneriaid a mudiadau o Wynedd. Mae’r bagiau hefyd yn cynnwys deunyddiau celf a chopi o lyfryn Edrych ar ôl fy Hun, Tîm Llesiant Cyngor Gwynedd a chyfraniadau gan gynllun LleCHI, felly mae digon o gynnwys difyr a defnyddiol i gadw pawb yn brysur.

 

Dyma’r eildro i’r gwasanaeth hwn gael ei gynnig, ‘nol yng ngwyliau’r haf eleni darparwyd dros 330 o becynnau i drigolion Maesgeirchen ym Mangor. Yn anffodus mae Bangor ‘dan glo unwaith yn rhagor felly byddwn yn gyrru copi electroneg o lyfryn Pecyn Prysur diweddaraf iddynt fwynhau a pharhau i ddefnyddio’u hoffer celf a chrefft o gartref.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Thomas, “Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu at y pecynnau ag i’n partneriaid cymunedol i ddosbarthu’r cyfan i drigolion Gwynedd. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i gael gweld rhai o greadigaethau ein trigolion.”

 

Rydym yn annog pawb sy’n derbyn pecyn i rannu eu gwaith celf ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #PecynnauPrysur. Gobeithiwn bydd y pecynnau yma o gefnogaeth i drigolion Gwynedd a bydd yn cyfrannu’n gadarnhaol at lesiant a mwynhad plant a theuluoedd yn ystod cyfnod heriol ag ansicr i bawb.

 

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Gwawr Wyn Roberts

Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol

Cyngor Gwynedd

07789 032517 / gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymru