Digwyddiadau Cofio yn ystod y cyfnod atal Coronafeirws

Dyddiad: 28/10/2020
pabi

Mae Sul y Cofio yn ddiwrnod o fyfyrio a phan mae nifer o bobl yn cymryd amser i dalu teyrnged i'r rhai a gollodd eu bywydau yn ystod gwrthdaro milwrol.

Oherwydd Coronafeirws, mae'n anochel y bydd Sul y Cofio ychydig yn wahanol  eleni. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rheoliadau sy'n nodi y caniateir i ddigwyddiadau Cofio gael eu cynnal yn yr awyr agored ar 7 neu 8 Tachwedd. Ni chaniateir gwasanaethau o dan do neu gorymdeithiau.

Caniateir i hyd at uchafswm o 30 o unigolion, gan gynnwys trefnwyr y digwyddiad, ymgynnull yn yr awyr agored a gallant gymryd rhan mewn seremoni Cofio. Bydd gan y rhai sy'n trefnu’r digwyddiad ddyletswydd gofal i'r rhai sy'n mynychu i'w wneud mor ddiogel â phosib a chadw at y canllawiau ynghylch cadw pellter cymdeithasol a hylendid.

Mae tîm Gwarchod y Cyhoedd y Cyngor yn ysgrifennu at gynghorau cymuned, tref a dinas ledled Gwynedd, i sicrhau eu bod yn ymwybodol o reoliadau diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Mae mwy o fanylion ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yma.