Datganiad gan Ysgol Syr Hugh Owen a Chyngor Gwynedd

Dyddiad: 01/10/2020

Gallwn gadarnhau fod aelod o staff Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon wedi profi’n bositif am coronafeirws. Rydym yn dilyn Cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae rhieni wedi cael gwybod fod angen i unrhyw blant sydd yn gysylltiadau i’r unigolyn i hunan-ynysu am 14-diwrnod.

Mae Ysgol Syr Hugh Owen wedi bod yn dilyn trefniadau glendid trylwyr a byddant yn parhau i wneud hynny, ynghyd â mesurau eraill i leihau cymaint â phosib y cyswllt rhwng grwpiau o ddisgyblion. Bydd angen i un dosbarth hunan-ynysu, ynghyd â rhai unigolion sydd wedi eu hadnabod i fod wedi bod mewn cyswllt gyda'r aelod o staff. Mae'r teuluoedd perthnasol wedi cael gwybod.

Mae’r ysgol wedi ymateb mor gyflym â phosib a byddant yn gweithio yn agos gyda’r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu i ddarparu gwybodaeth i deuluoedd.

Rydym yn anfon ein dymuniadau gorau i’r aelod o staff ac yn annog unrhyw un fydd yn derbyn galwad gan y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu i ddilyn y Cyngor fydd yn cael ei ddarparu iddynt er diogelwch eich teulu a’ch cymuned leol.

Bydd gweddill yr ysgol yn parhau ar agor ac mae disgyblion a staff yn cael eu cynghori i barhau i fynychu’r ysgol, oni bai eu bod yn arddangos symptomau coronafeirws.

Gofynnir i’r teuluoedd hynny y mae gofyn i’w plant hunan-ynysu i edrych allan am unrhyw un o symptomau’r feirws, yn cynnwys:

 

•           peswch newydd parhaus;

•           tymheredd uchel;

•           methu arogli neu flasu neu golli eich synnwyr o arogl neu flas.

 

Dylai unrhyw un sydd yn datblygu unrhyw symptomau Coronafeirws hunan-ynysu a gwneud cais ar unwaith am brawf drwy ffonio 119 neu arlein drwy ymweld â https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19