Atgoffa busnesau Gwynedd o fesurau diogelwch Llywodraeth Cymru

Dyddiad: 23/10/2020
Mae Cyngor Gwynedd yn cydnabod gwaith caled busnesau lleol am ddal ati i gadw pawb yn saff tra’n parhau i fasnachu a chadw ein cymunedau yn llawn bwrlwm.

Rwan fod newidiadau pellach i’r rheolau cenedlaethol gyda chyfnod atal byr yn dod yn weithredol o 6pm ddydd Gwener, 23 Hydref  hyd nes 9 Tachwedd, mae Cyngor Gwynedd yn galw ar bawb i gadw at y rheolau a’r arferion da, gan gynnwys:

  • cadw pellter cymdeithasol bob amser,
  • golchi dwylo'n rheolaidd,
  • peido cyfarfod pobl nad ydynt yn byw ar yr un aelwyd na mynd i gartref neb arall,
  • gweithio o gartref os gallwch.

Mae pob un ohonom yn parhau i fod dan fygythiad o effeithiau Coronafeirws.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Economi:

“Does dim dwywaith fod y misoedd diwethaf wedi bod yn anodd i bawb, ac mae’r heriau mae’r sector fusnes wedi ei wynebu yn enfawr.

“Fel Cyngor, rydym yn parhau i weithio gyda busnesau a chymunedau Gwynedd i gefnogi ein gilydd trwy'r cyfnod nesaf er mwyn diogelu iechyd pobl Gwynedd ochr yn ochr â chefnogi busnesau a’r economi leol.

“Rydym yn erfyn ar bobl i ddilyn y canllawiau a’r rheolau cenedlaethol y cyfnod clo cenedlaethol er lles pawb. Rydym yn deall ei fod yn parhau i fod yn gyfnod anodd i fusnesau ond mae eu hymdrech yn allweddol i helpu i reoli lledaeniad y Coronafeirws.

“Gall busnesau dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/busnesCOVID19, trwy ddilyn @BusnesGwynedd ar Twitter. Byddwn hefyd yn annog pob busnes i gofrestru ar gyfer cylchlythyrau rheolaidd yma am y newyddion diweddaraf – mae dros 3,500 eisoes yn derbyn y negeseuon rheolaidd yma.”

Mae gwybodaeth lawn am reolau a chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gael er eu gwefan.

Rydan ni’n ddiolchgar dros ben i bawb am chwarae rhan er mwyn osgoi lledaeniad pellach o firws Covid-19.