Yr Eisteddfod yn chwilio am fardd preswyl

Dyddiad: 31/10/2019

Yn dilyn y cyhoeddiad bod yr Eisteddfod yn ymweld ag ardal Llŷn ac Eifionydd yn 2021, mae trefnwyr wedi cyhoeddi manylion y prosiect cyntaf ar gyfer y Brifwyl a gynhelir yn ardal Boduan.

 

Y bwriad yw cofnodi’r prosiect mewn ffordd gyffrous a newydd wrth benodi bardd preswyl i ddilyn y gwaith ar lawr gwlad rhwng Tachwedd eleni a’r Eisteddfod ei hun yn Awst 2021.

 

Meddal Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, “Ry’n ni’n edrych ar ffyrdd amgen o hyrwyddo’r Eisteddfod yn barhaus, a’r tro hwn, ry’n ni wedi penderfynu arbrofi a phenodi bardd i ddilyn y broses a’r gwaith yn lleol.

 

“Bydd disgwyl i’r bardd fynychu rhai gweithgareddau allweddol fel y cyfarfod cyhoeddus ar 12 Tachwedd a’r Cyhoeddi'r flwyddyn nesaf, ond ar wahân i hynny, y bwriad yw rhoi rhwydd hynt iddo ef neu hi greu cerddi ac ymateb i wahanol agweddau o’r prosiect cymunedol.

 

“Dyma’r tro cyntaf i ni wneud hyn, ac ry’n ni’n edrych ymlaen at weld pwy fydd yn ymgeisio, a sut fydd y prosiect yn datblygu dros y misoedd nesaf.  Mae hwn yn gomisiwn agored, ac ry’n ni’n arbennig o awyddus i annog merched a’r rheini sydd heb gyhoeddi mwy na dwy gyfrol o farddoniaeth i wneud cais.  Wrth gwrs, bydd angen i’r bardd llwyddiannus adnabod ardal Llŷn ac Eifionydd, a gallu crwydro’r ardal yn ystod y prosiect cymunedol yn chwilio am ysbrydoliaeth ac yn cyfansoddi cerddi!

 

“Mae’r manylion i gyd ar-lein, www.eisteddfod.cymru, ond bydd rhaid brysio er mwyn ymgeisio – mae’r dyddiad cau ddydd Mercher 6 Tachwedd, er mwyn i’r bardd llwyddiannus gychwyn ar y gwaith yn y cyfarfod cyhoeddus yn Ysgol Glan y Môr, Pwllheli, am 19:00, nos Fawrth 12 Tachwedd.”

 

Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod, ewch ar-lein.  Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd yn ardal Boduan o 31 Gorffennaf – 7 Awst 2021.