Wythnos Mabolgampau Cartrefi Preswyl a DementiaGo Gwynedd

Dyddiad: 07/10/2019

Cynhaliwyd Mabolgampau Cartrefi Preswyl Cyngor Gwynedd ar y cyd gyda DementiaGo yn ddiweddar.

 

Roedd timau yn cynnwys staff a phreswylwyr o ardaloedd Arfon, Dwyfor a Meirionnydd yn cymryd rhan mewn nifer o gampau yn ystod yr wythnos yn cynnwys Boccia, sgitls a cherdded.

 

Uchafbwynt yr wythnos oedd y mabolgampau ble roedd y cartrefi yn cwrdd mewn canolfannau hamdden lleol i gystadlu yn erbyn ei gilydd. Roedd pum her wedi’u gosod iddynt sef Boccia, Cic am gôl, Triathlon - codi o eistedd i sefyll, codi sawdl, ‘bicep curls’,gêm parasiwt a chystadleuaeth ‘cheerleading’.

 

Meddai Emma Quaeck, Rheolwr Rhaglen DementiaGo: “Unwaith eto, fe gawsom wythnos lwyddiannus iawn gyda’r mabolgampau yn uchafbwynt i’r wythnos.

 

“Llongyfarchiadau i’r holl dimau a gymerodd ran, a diolch i’r holl staff am eu gwaith caled er mwyn sicrhau wythnos llawn hwyl a chystadlu.

 

“Rydym yn edrych ymlaen at y nesaf yn barod!”

 

 

 

Dyma ganlyniadau’r mabolgampau:

 

Byw'n Iach Dwyfor, Pwllheli.

Timau- Plas y Don, DementiaGo Dwyfor a'r tîm atgyfeirio ymarfer corff.

Enillwyr – Plas y Don

 

Byw'n Iach Arfon, Caernarfon

Timau- Plas Hedd, Plas Pengwaith, Plas Maesincla

Enillwyr- Plas Pengwaith

 

Byw'n Iach Meirionnydd, Dolgellau

Timau – Llys Cadfan, Cefn Rhodyn, Hafod Mawddach a Bryn Blodau

Enillwyr – Llys Cadfan