Llwyddiant Busnes yn y Gymraeg

Dyddiad: 24/10/2019
hunaniaith

Eleni yn Abersoch fe nodwyd Diwrnod Su’mae, y digwyddiad blynyddol sy’n annog pawb yng Nghymru i ddweud rhywbeth yn Gymraeg drwy weld cydweithrediad ymysg sawl sefydliad  i hyrwyddo gwerth y Gymraeg mewn busnes.

Daeth disgyblion Ysgol Abersoch a swyddogion ar ran Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd, Cymraeg Byd Busnes, Cyngor Cymuned Llanengan a changen Abersoch o Ferched y Wawr ynghyd i ymweld â busnesau'r pentref glan môr yn Llŷn i ledaenu’r neges y gall defnyddio’r Gymraeg elwa pob busnes. Sgwrsiodd disgyblion Ysgol Abersoch gyda pherchenogion busnesau ynglŷn â phwysigrwydd defnyddio’r Gymraeg yn eu cymuned.  Cyflwynwyd rhestra o eirfa Cymraeg defnyddiol iddynt gan y plant.

Manteisiodd Elen Hughes, Swyddog Cymraeg Byd Busnes ar y cyfle i gyflwyno ei chynllun a gefnogir gan Lywodraeth Cymru i’r busnesau.  Cynigia Cymraeg Byd Busnes wybodaeth, adnoddau a gwasanaeth cyfieithu rhad ac am ddim i fusnesau bychan.

Dywedodd Ifan Llewelyn Jones o Hunaniaith a gydlynodd y digwyddiad “Tydi pobl ddim yn sylweddoli fod cymaint o berchenogion a gweithwyr busnesau Abersoch yn medru’r Gymraeg.

“Mae yna fantais wirioneddol i ddefnyddio’r Gymraeg mewn busnes; mae’n fodd o adeiladu a chadw teyrngarwch cwsmeriaid lleol ar yr un llaw ac ar y llall mae twristiaid yn gwirioni o gael golwg a blas ar ffordd o fyw nad oeddent yn disgwyl dod ar ei draws yma”.

LLUN (o'r chwith i'r dde):

Linda Jones, Pennaeth Ysgol Abersoch

Wendy Lloyd Jones, Merched y Wawr Abersoch

Elen Hughes, Cymraeg Byd Busnes

Einir Wyn, Cyngor Cymuned Llanengan

Ifan Llewelyn Jones, Hunaniaith,

Anna Jones, Merched y Wawr Abersoch

Gwenlli Jones, Ysgol Abersoch

Llinos Owen, Ysgol Abersoch

Tamsin Armishaw, Jooles of Abersoch

Disgyblion Ysgol Abersoch