Gwledd Gaeaf yn Storiel, Bangor

Dyddiad: 21/10/2019
poster Gwledd Gaeaf-1

19 Hydref - 4 Ionawr

Os ydych yn chwilio am anrheg arbennig neu rywbeth bach yn wahanol y Nadolig yma, yna dewch draw i Storiel ym Mangor.

Mae arddangosfa Gwledd Gaeaf yn cynnig amrywiaeth o fwydydd gan gynhyrchwyr arbenigol o Gymru gan gynnwys bisgedi, wafflau, chyffeithiau a sawsiau i goffi, cwrw, seidr a gwirodydd. Mae eitemau ar gyfer y cartref ar gael hefyd gan wahanol ddylunwyr wneuthurwyr.

Hyn oll yn ychwanegol i’r dewis eang o nwyddau sydd ar gael yn y siop, yr amrywiol arddangosfeydd celf ac wrth gwrs y cyfle i ymlacio yn y caffi.

Cewch groeso cynnes!

Mae Storiel ar agor dydd Mawrth i Sadwrn.