Cyngor Gwynedd yn nodi Diwrnod Menopôs y Byd

Dyddiad: 18/10/2019
PolisiMenopos_MenopausePolicy

A hithau’n Ddiwrnod Menopôs y Byd mae Cyngor Gwynedd yn lansio Polisi Menopôs newydd ar gyfer staff.

Mae Cyngor Gwynedd wedi’i ymrwymo i ddarparu amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol i bob aelod o’r gweithlu. Gyda mwy na dwy ran o dair o staff y Cyngor yn ferched, mae’n destun balchder i’r awdurdod fedru torri’r cwys newydd hwn drwy gyflwyno’r polisi adnoddau dynol yma.

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, yr Aelod Cabinet dros Adnoddau Dynol: “Mae'r menopôs yn rhan naturiol o fywyd pob dynes ac nid yw bob amser yn gyfnod hawdd. Ond gyda'r gefnogaeth gywir, gall fod yn llawer gwell. 

“Er nad yw pob dynes yn dioddef symptomau, bydd rhoi cefnogaeth i'r rhai sydd yn dioddef symptomau yn gwella eu profiad yn y gwaith.

“Mae hyn yn well i’r unigolyn ac o fudd i’r cwsmeriaid hynny sy’n dibynnu ar staff y Cyngor i fod yn darparu gwasanaethau allweddol doed a ddel.”

Yn unol a’r polisi newydd, bydd pob rheolwr yn y Cyngor yn agored i drafod anghenion staff yn ddi-farn ac mewn modd broffesiynol. Ble mae’n bosib byddant yn rhoi mesurau mewn lle i helpu staff fedru wneud eu dyletswyddau er gwaethaf eu symptomau.

Llun: Y Cynghorydd Nia Jeffreys gyda Ceri Jarvis a Sandra Evans, Ymgynghorwyr Adnoddau Dynol Cyngor Gwynedd.