Casgliadau gwastraff ardal Arfon

Dyddiad: 29/10/2019

Bydd newid i’r ffordd mae ailgylchu, gwastraff bwyd a gwastraff gweddilliol yn cael ei gasglu yn ardal Arfon o Wynedd er mwyn gwella’r gwasanaeth i bobl leol.

 

Mae’r newid yma eisoes wedi ei gyflwyno yn ardal Dwyfor ble mae trigolion lleol wedi ymateb yn gadarnhaol iawn. Mae’r drefn newydd yn rhoi mwy o amser i’r criwiau casglu gwblhau eu gwaith, ac mae lleihad amlwg wedi bod yn faint o bobl sy’n adrodd am gasgliadau heb gael eu gwneud neu broblemau eraill gyda’u biniau.

 

Mae’r drefn newydd yn golygu diddymu trefn shifft a bydd staff yn gweithio dros bum diwrnod yr wythnos yn hytrach na chwe diwrnod fel y mae ar hyn o bryd. O dan y drefn newydd bydd pob criw yn gyfrifol am gylchdeithiau penodol, fydd eto yn golygu gwell gwasanaeth i gwsmeriaid.

 

Mae cyflwyno’r newid hwn hefyd wedi rhoi cyfle i’r Cyngor addasu rhai cylchdeithiau a symud casgliadau arferai fod ar ddydd Sadwrn i ddiwrnod arall. Bydd felly newid yn niwrnod casglu gwastraff ac ailgylchu mewn rhai ardaloedd. Bydd y tai a’r fflatiau hynny fydd yn gweld newid yn eu diwrnod casglu yn derbyn pecyn drwy’r post i roi gwybod beth fydd y patrwm casglu newydd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Gwynedd sydd â chyfrifoldeb dros faterion Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Rydw i’n falch iawn fod y newidiadau hyn yn cael eu cyflwyno yn Arfon nesa. Rydym yn mawr hyderu byddwn yn gweld llwyddiant tebyg yn yr ardal yma i’r hyn a brofwyd yn Nwyfor.

 

“Rydw i’n annog pobl leol i gadw golwg am y llythyr a gwneud yn siŵr eu bod yn deall y newid yn barod at pan fydd y drefn newydd yn cael ei chyflwyno ar 4 Tachwedd ymlaen. Ni fydd y newid yn effeithio pob tref neu bentref yn Arfon, felly ni fydd pawb yn cael llythyr trwy’r post.”

 

Fel rhan o’r newid, mae’r Cyngor wedi trefnu casgliadau gwastraff ychwanegol i’r cartrefi hynny fyddai fel arall yn gorfod mynd heb gasgliad bin gwyrdd / sach ddu am fwy na dair wythnos.

 

Bydd newidiadau tebyg yn cael eu cyflwyno ym Meirionnydd yn fuan yn 2020.