Byddwch yn ymwybodol o achosion posib o gaethwasiaeth fodern

Dyddiad: 23/10/2019
Delwedd1

Yn y Deyrnas Unedig yn 2018, derbyniwyd 6985 achosion o gaethwasiaeth fodern posib gan y Mecanwaith Cyfeirio Genedlaethol.

Wrth ystyried caethwasiaeth fodern, mae tueddiad gan bobl i feddwl nad ydy achosion o’r fath yn berthnasol i ni yng Ngwynedd.  Yn anffodus, mae digwyddiad diweddar yn Ynys Môn lle gafodd tri pherson ei arestio am ddrwgdybiaeth o gaethwasiaeth fodern yn profi’n groes i hyn. 

Os ydych felly yn dod ar draws unrhyw sefyllfa lle mae amheuaeth o hyn yn digwydd yn ein hardal, dilynwch y broses ganlynol:-

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Dogfennau-trigolion/Iechyd-a-gofal-cymdeithasol---dogfennau/Caethwasiaeth-Fodern-Proses-codi-achos-Allanol.pdf

Dweud ‘NA’ i gaethwasiaeth fodern