Busnesau Gwynedd – dweud eich dweud am yr help sydd ar gael

Dyddiad: 28/10/2019
Holiadur Busnes icon

Os ydych chi’n rhedeg busnes yng Ngwynedd, mae cyfle i chi ddweud eich dweud am y cymorth amrywiol sydd ar gael.

Mae Cyngor Gwynedd eisiau sicrhau bod busnesau lleol yn gallu cysylltu â chael mynediad i'r holl wasanaethau y maent eu hangen i lwyddo.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi:

“Mae llwyddiant busnesau lleol yn allweddol i sicrhau economi gref i Wynedd a chymunedau ffyniannus. Fel Cyngor, rydan ni’n cynnig pob math o wasanaethau i gefnogi cwmnïau Gwynedd, ond mae’n bosib nad ydi pob busnes yn ymwybodol o’r help ac arweiniad sydd ar gael a bod yna rai meysydd eraill lle gallwn ni fod yn cynnig cymorth mewn ffordd wahanol.

“Dyna pam ein bod yn cynnal yr arolwg yma i weld beth ydi barn busnesau Gwynedd am y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd ac i weld os ydi’r help sydd ar gael yn cwrdd ag anghenion y gymuned fusnes yn lleol.

“Rydan ni’n annog busnesau’r sir i gymryd ychydig funudau i roi eu barn am ba mor rhwydd ydi iddyn nhw gysylltu â chael mynediad i’r gwasanaethau maen nhw ei angen heb rwystr. Bydd eu sylwadau o help mawr i ni wrth gynllunio gwasanaethau i’r dyfodol.”

I gymryd rhan yn yr arolwg, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/holiadurbusnes - bydd yr holiadur ar agor tan 29 Tachwedd 2019.