Arddangosfa 'Victoria yn Storiel'

Dyddiad: 21/10/2019
Victoria_yn_Storiel

Mae arddangosfa newydd wedi agor yn Storiel, Bangor sydd yn arddangos dillad y Frenhines Victoria ynghyd â thecstilau ac eitemau eraill o’r cyfnod.

Mae’r arddangosfa yn cynnwys ffrog ddu a wisgodd y Frenhines Victoria ar ddiwedd y 19eg ganrif, yn ogystal â’i chemise, cyffiau, het a ffrog babanod. Bydd ffrog briodas o'r cyfnod Fictoraidd, gemwaith ac ategolion, esgidiau a siolau paisley yn cael eu harddangos hefyd.

Mae'r ffrog, sy'n cynnwys bodis a sgert ar wahân, wedi'i gwneud o daffeta sidan du ac wedi'i haddurno â les du a chrepe galaru sidan du. Mae'r bodis wedi'i leinio â sidan du mân ac mae sgwariau o wlân wedi'u gwehyddu ac sydd wedi’u gorchuddio â sidan hufen wedi'u pwytho y tu mewn i'r ffrog yng nghefn y gwddf a'r llewys, i ddarparu cynhesrwydd ychwanegol yn ôl pob tebyg.

Rhoddwyd dillad y Frenhines Victoria i’r Amgueddfa gan amryw o bobl, ac mae’n ddiddorol sut mae eitemau tebyg yn bodoli mewn Amgueddfeydd a chasgliadau preifat eraill. Bydd yr arddangosfa yma hefyd yn dangos rhai agweddau o steil a ffasiwn ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Mae arddangosfa ‘Victoria yn Storiel’ yn cyd-fynd gyda Gŵyl Hanes y Pedair Cenedl sy’n cael ei chynnal ym Mhrifysgol Bangor ar 25-26 Hydref 2019, ac yn cyd-fynd hefyd gyda thema'r sgwrs a fydd yn cael ei roi gan yr hanesydd Lucy Worsley fel rhan o'r Ŵyl Hanes.

Bydd yr arddangosfa ar agor hyd at Chwefror 2020.