Buddsoddi £12.7 miliwn yn addysg gynradd Bangor

Dyddiad: 29/10/2018

Bydd y cynlluniau cyffrous i ad-drefnu addysg yn ardal Bangor yn cymryd cam sylweddol yn ei flaen yn y dyddiau nesaf.

Ddydd Mawrth, 6 Tachwedd 2018, bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried argymhelliad i godi ysgol newydd sbon ar gyfer Ysgol y Garnedd, fydd yn rhan o fuddsoddiad o £12.7 miliwn yn addysg gynradd yn y ddinas a chynyddu capasiti Ysgol y Garnedd i 420.

Os bydd y cynlluniau yn cael eu derbyn, bydd Ysgol Babanod Coedmawr ac Ysgol Glanadda yn cau ar 31 Awst, 2020 gyda lle yn cael ei gynnig i’r disgyblion yn Ysgol y Garnedd newydd (yn ddarostyngedig ar ddewis rhieni) fydd yn darparu addysg mewn adeilad modern newydd ar safle gerllaw lleoliad yr ysgol bresennol.

Dyma’r cam diweddaraf yn y broses o ad-drefnu addysg gynradd ym Mangor ac mae’n dilyn cyfnod gwrthwynebu a gynhaliwyd rhwng 4 Medi a 2 Hydref 2018. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd cyfle i rieni, llywodraethwyr ac aelodau o’r gymuned leol ddatgan unrhyw wrthwynebiad i’r cynlluniau.

Yn ystod y cyfarfod ar 6 Tachwedd, bydd y Cabinet yn ystyried y gwrthwynebiadau cyn dod i benderfyniad terfynol i weithredu’r cynnig a’i pheidio.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Fel Cyngor, rydan ni’n canolbwyntio ar sicrhau darpariaeth addysg o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc dalgylch Bangor. Mae’r buddsoddiad o £12.7 miliwn sydd wedi ei ariannu ar y cyd gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru, am sicrhau fod plant yr ardal yn cael eu haddysgu mewn ysgol sy’n darparu amgylchedd ddysgu sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif.”

Mae adroddiad llawn y Cabinet ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/ycabinet. Gellir dilyn y drafodaeth ar y diwrnod drwy wylio’r gwe-ddarllediad ar wefan y Cyngor hefyd.