Arddangosfa 'I'r Byw' yn Storiel, Bangor

Dyddiad: 05/10/2018
I'rByw

Mae’r arddangosfa yma yn dehongli themâu oesol mewn ffordd gyfoes a gwahanol drwy farcio, lliwio, tyllu, datgymalu a thrawsnewid dodrefn ‘newydd-anedig’ gan Rhodri Owen, sydd yn archwilio sut mae profiadau bywyd heddiw - llawenydd, trallod, etifeddiaeth ac amgylchedd yn gadael eu hôl arnom i gyd.

Yn 2017 fe ddaru Rhodri dylunio a chreu Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol, ac yma mae’n cyfuno ei brofiad o greu dodrefn crefftus gyda’i gefndir Celf. Gweithiodd Rhodri gydag wyth artist gwadd ac wyth grŵp gwahanol mewn sesiynau creadigol ar draws Cymru i greu gwaith unigryw sydd yn adlewyrchu eu profiad o fyw.

Yn Storiel cafwyd sesiwn greadigol gyda Criw Celf dan arweiniad yr artist gwadd Rebecca F. H. Hardy, wrth iddynt gyd weithio efo Rhodri i addasu cadair deircoes trwy ei lifio a’i llachareiddio – sydd i’w weld fel rhan o’r arddangosfa.

Meddai Rhodri, “Wrth ddefnyddio offer llaw a hen ddulliau traddodiadol o weithio coed, dwi’n creu dodrefn unigryw i alw a gofyn. Yn saer coed pedwerydd cenhedlaeth, mae arddel hen grefft a dysgu mwy amdani wrth ei hymarfer yn bwysig i mi.

“Dysgais y pethau elfenol gan Paul Sellers, crefftwr o adnabyddir hyd a lled y byd, a gweithiais ar fy mhen fy hun ers hynny gan gwblhau nifer o gomisiynau mewn arddulliau gwahanol i nifer o wahanol bobol.”

Mae’r arddangosfa ‘I’r Byw’ i’w weld yn Storiel, Bangor hyd at 3 Tachwedd.

Mae Storiel ar agor Mawrth - Sadwrn 11:00-17:00.

Ceir mwy o wybodaeth am Rhodri a’i waith yma www.calongron.com/ir-byw

Llun: Arddangosfa ‘I’r Byw’ yn Storiel, Bangor