Rhyfeddwch yn Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor

Dyddiad: 25/10/2017

DiwrnodAgoredBrambell

 

Mae amgueddfeydd ledled Cymru yn paratoi i ddathlu a hyrwyddo digwyddiad diwylliannol nodedig yng Nghymru, sef pedwerydd Gŵyl Amgueddfeydd Cymru rhwng 25 Hydref a  5 Tachwedd 2017.

Bydd dros 100 o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd ar gael i’r teulu oll, o nosweithiau hwyl, sgyrsiau, teithiau cerdded, helfeydd a sesiynau trin a thrafod i gloddio archeolegol, ailactio, gwisgo gwahanol ddillad, te parti a gweithgareddau yn seiliedig ar Nos Galan.

Bydd Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor yn cynnal diwrnod agored ar ddydd Sadwrn, 4 Tachwedd fel rhan o’r ŵyl. Thema’r dydd yw ‘Anifeiliaid mewn Mytholeg Cymreig’. Gan ddefnyddio sbesimenau o’r Amgueddfa fel ysbrydoliaeth, cynhelir gweithdai ar ddarlunio o’r sbesimenau i greu gludweithiau, argraffiadau, testun, a darluniadau dychmygol hefo’r arlunydd Jŵls Williams.

Mae’r gweithgareddau – sy’n rhan o waith Storiel mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Bangor - yn addas i blant 6-12 mlwydd oed. Cynhelir dau sesiwn 11am - 1pm ar gyfer oedran 6-8, a 1.30pm – 3.30pm ar gyfer oedran 9-12. Mae’n angenrheidiol archebu lle ymlaen llaw drwy ffonio 01248 353368 neu e-bostio storiel@gwynedd.llyw.cymru