Cyrsiau Pass Plus ar gael yng Ngwynedd

Dyddiad: 04/10/2017
pass plus 2

Bydd cyrsiau gyrru ‘Pass Plus’ yn digwydd cyn bo hir mewn amryw o leoliadau yng Ngwynedd. Mae’r cwrs yn gyfle i yrwyr ifanc rhwng 17 a 25 oed gael cymhwyster gyrru uwch, fydd yn golygu eu bod yn llai tebygol o gael damwain, ynghyd â gostwng pris eu hyswiriant.

Bydd y cyrsiau yn cael eu cynnal yn y llefydd canlynol:

 

Dydd Mercher 25ain o Hydref 2017 - Gorsaf Dân Porthmadog

 Dydd Iau 26ain o Hydref 2017 - Prifysgol Bangor

 Dydd Iau 16eg o Dachwedd 2017 - Prifysgol Bangor

 Dydd llun 20fed o Dachwedd 2017 - Gorsaf Dân Caernarfon

Dydd Llun 4ydd o Ragfyr 2017- Prifysgol Bangor

Dydd Iau 14eg o Ragfyr 2017 -  Gorsaf Dân Pwllheli

Dydd Mercher 17eg o Ionawr 2018 - Gorsaf Dân Porthmadog

Dydd Iau 22ain o Chwefror 2018 - Gorsaf Dân Caernarfon

Dydd Iau 22ain o Fawrth 2018 - Gorsaf Dân Pwllheli

 

Cost y cwrs fydd £20. Am fwy o fanylion cysylltwch â Shirley Williams ar 01286 679 414.