Cyfle i'r gymuned gyfrannu at Stori Gwynedd drwy'r celfyddydau

Dyddiad: 10/10/2017
LlyrErddynStoriel

Mae artist ifanc o Wynedd wedi cael ei benodi  i arwain “Hunan/Self” - prosiect cymunedol celfyddydol sydd wedi ei ysbrydoli gan hanes Gwynedd a chasgliadau amgueddfaol y sir yn Storiel, Bangor.

Mae Llŷr Erddyn Davies, o Gaernarfon, yn cychwyn ar y gwaith drwy ymgysylltu gyda phobl a phlant cymunedau Gwynedd. Mi fydd cyfle i bobl roi adborth drwy holiaduron, gweithgareddau a digwyddiadau yn Storiel a chanolfannau eraill yn y sir. Mi fydd y prosiect yn arwain at greu gwaith celf a fydd yn cael ei osod y tu allan i Storiel yn ystod 2018.

Ers graddio yn 2014 gyda gradd BA (Anrh) mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Falmouth, mae Llŷr wedi parhau i  ymarfer fel artist aml gyfrwng yng Nghaernarfon.  Mae’n  rhan o rwydwaith CARN ac wedi bod ar breswyliad STAMP: Gefail yr Ynys, Caernarfon fel rhan o gynllun Creu Cymunedau Cyfoes.

Meddai Llŷr: “Rwy’n falch iawn o dderbyn y cyfle hwn, ac yn edrych ymlaen i gael cyd-weithio â Storiel, Cymunedau a Hanes Gwynedd er mwyn creu darn o waith Celf Gyhoeddus.” 

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar Ddiwylliant: “Rydan ni’n falch iawn o weld fod artist ifanc brwdfrydig wedi’i benodi i’r gwaith yma. Mi fydd gwaith Llŷr yn golygu gweithio gyda trigolion i greu gwaith celf arbennig a fydd wedi ei ysbrydoli gan hanes a chasgliadau amgueddfaol Gwynedd sydd yn Storiel yn ogystal a’r lloerennau sydd wedi’u lleoli drwy'r sir.

“Rydan ni’n ffodus iawn fod gynnon ni gymaint o dalentau cynhenid yn y maes yma. Dw i’n edrych ymlaen at weld y gwaith yn bwrw ymlaen, gyda’r celf terfynol i’w weld yn Storiel ar y diwedd i bawb allu ei fwynhau.”

Bydd rhagor o wybodaeth am y gwaith i’w weld ar dudalen facebook Storiel Bangor.

 

Am fwy o wybodaeth am y gwaith, cysylltwch gyda storiel@gwynedd.llyw.cymru

 

LLUN: Mae Llŷr Erddyn Davies wedi ei benodi yn ddiweddar i arwain prosiect “Hunan/Self”