Arddangosfa John Meirion Morris yn Storiel

Dyddiad: 12/10/2017
STORIELPOSTER

“Heb os mae John Meirion Morris yn gerflunydd o Gymro pwysig … Rhaid ystyried ei waith ymhlith y mwyaf heriol sydd yn cael ei greu yng Nghymru yn ddiweddar.”

Dyna farn yr Athro Peter Abbs o Brifysgol Sussex am waith y cerflunydd John Meirion Morris sy’n cael ei arddangos yn Storiel hyd Ionawr 2018.

Dyma gyfle euraidd i weld cerfluniau dewisiol gan un o gerflunwyr pwysicaf Cymru sy’n wreiddiol o Lanuwchllyn ger Y Bala. Mae’r arddangosfa ‘O’ch Mewn Chwi y Mae’, sydd yn gyfeiriad at y broses o blew daw’r cerfluniau i’w weld yn Storiel, Bangor o 14 Hydref 2017 tan 13 Ionawr 2018.

Meddai John Meirion Morris: “Mae’r delweddau’n ymddangos yn fy meddwl yn y bore bach, rhwng cwsg ag effro, fel arfer.”

“Maent yn deillio o rywle yn yr isymwybod, ddywedwn i … gweledigaethau mewnol ydynt, hynny yw, gweld pethau yn fy nychymig y byddaf. Fel arfer, rwy’n teimlo rhyw bresenoldeb sy’n tynnu fy sylw yn y ddelwedd. Yna, hwyrach, yn nes ymlaen, drwy edrych yn fanylach ar y ddelwedd, fe deimlaf fod rhyw rym dyrchafol a grym disgynnol yn perthyn i’r presenoldeb hwnnw. Y mae’r teimlad hwn yn gymhelliad ychwanegol i fynd ati i greu’r ddelwedd mewn clai.”

“Er bod y ddelwedd yn hawlio fy sylw, does gen i ddim esboniad o beth yn union yw’r presenoldeb hwnnw. I raddau helaeth, y mae’r holl beth yn ddirgelwch.”

Yr oedd yn ddarlithydd am gyfnod o bron i 30 mlynedd yng Nghymru, Lerpwl a hyd yn oed cyn belled i ffwrdd â Ghana. Gwelir yn yr arddangosfa sut mae Morris wedi plethu elfennau celfydd o Africa gydag elfennau o chwedlau Celtaidd i greu cerfluniau ysbrydol unigryw a thrawiadol.

Bydd yr arddangosfa yn cael ei agor gan yr Athro Derec Llwyd Morgan ar ddydd Sadwrn 14 Hydref rhwng 2.30-4.00yh. Bydd y cerfluniau i’w gweld yn Storiel o’r 14 Hydref 2017 – 13 Ionawr 2018, Mawrth-Sadwrn, 11.00yb-5.00yh.