Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar yn ystod COVID-19 - Rhoi eich barn

Dyddiad: 10/12/2020

Mae Cyngor Gwynedd yn ymchwilio sut mae COVID-19 wedi effeithio teuluoedd gyda plant o dan 7 oed. Rydym am siarad gyda tua deg teulu i ddysgu am eu profiadau yn ystod y pandemig ac adnabod pa gymorth neu wasanaethau sydd wedi gweithio yn dda, ddim mor dda ac unrhyw wersi ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn edrych yn benodol ar wasanaethau blynyddoedd cynnar e.e. gwasanaethau iechyd, addysg, plant gyda anableddau neu sydd yn sâl, gwasanaeth cefnogi teulu Rydym yn chwilio am rieni neu gofalwyr sydd yn fodlon cymryd rhan mewn cyfweliad anffurfiol tua 20 munud dros ffôn neu fideo. Bydd tocyn llyfr £20 ar gael am gymryd rhan.

Os oes gennych ddiddordeb dysgu mwy neu i gofrestru gallwch gysylltu gyda Iola Gruffydd IolaGruffydd@gwynedd.llyw.cymru erbyn 15 Rhagfyr 2020.