Rhybudd am yr Afon Cegin

Dyddiad: 23/07/2021

Mae Cyngor Gwynedd a’i bartneriaid yn rhybuddio’r cyhoedd i beidio trochi yn Afon Cegin, Bangor oherwydd y posibilrwydd o broblemau iechyd cyhoeddus.

 

Mae’r Cyngor wedi derbyn adroddiad fod carffosiaeth amrwd wedi arllwys i’r afon. Mae tarddiad y carffosiaeth wedi cael ei atal erbyn hyn ac mae ymchwiliadau yn parhau.

 

Yn y cyfamser, mae’r cyhoedd yn cael eu rhybuddio i gymryd sylw o’r arwyddion sydd wedi eu gosod ar lan yr afon rhwng Maesgeirchen a Stad Ddiwydiannol Llandygai, a pheidio mynd i mewn i’r dŵr.

 

Dywedodd Gwenan Roberts, Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd: “Er ei fod yn demtasiwn i blant gael chwarae yn y dŵr ac i lawer o bobl fod eisiau ymdrochi a hithau yn dywydd mor boeth, rydym yn gofyn i bobl beidio mentro i’r dŵr yma am y tro.”

 

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio’n agos â Cyfoeth Naturiol Cymru, busnesau lleol a thirfeddianwyr ar y mater hwn.