Mae teithio ar fws yn ar fin dod yn llawer haws

Dyddiad: 14/07/2021

O ddydd Sadwrn, 17 Gorffennaf bydd un tocyn yn ddilys ar fysiau ar draws gogledd Cymru. Ar ôl i deithwyr brynu eu tocyn 1bws gan yrrwr bws ar eu taith gyntaf y diwrnod hwnnw, bydd y tocyn yn ddilys i deithio ar fysiau ar draws y gogledd.

Cost tocyn oedolyn fydd £5.70, plentyn (neu berson ifanc gyda Fy Ngherdyn Teithio) £3.70, a bydd deiliaid pas bws gostyngol Lloegr a’r Alban hefyd yn talu £3.70. Mae tocyn teulu ar gael am £12.

Un o’r rhesymau pam fod rhai yn amharod i roi cynnig ar ddefnyddio’r bws yw dryswch o ran pa docyn i’w brynu. Faint mae’n gostio? Pryd gellir ei ddefnyddio? Pwy sy’n gweithredu’r bysiau? Fydd fy nhocyn yn ddilys? Mae’r holl gwestiynau hyn yn rhwystro pobl rhag defnyddio'r bws.

Mae’n ddigon hawdd gyda 1bws. Un tocyn, am y diwrnod cyfan, yn ddilys ar holl fysiau gogledd Cymru yng Ngwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Ynys Môn, Wrecsam - ac ar fysiau o’r gogledd i Gaer, Whitchurch a Machynlleth.

Mae bysiau ar draws mwyafrif y rhanbarth ac mae modd crwydro arfordir gogledd Cymru, Eryri, bryniau Clwyd, Dyffryn Dyfrdwy. Mae gwybodaeth am amserlenni’r holl fysiau ar gael ar-lein ar http://bustimes.org neu traveline.cymru neu drwy ffonio 0800 464 00 00.

Mae'r fenter yn ffordd wych o gael pobl yn ôl ar fysiau ac agor cefn gwlad gogledd Cymru ar gyfer yr haf mewn ffordd sy'n diogelu'r amgylchedd.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffiths, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Rwy’n falch iawn o gefnogi’r fenter yma, a fydd yn helpu i annog pobl leol ac ymwelwyr i ddefnyddio ein rhwydwaith bysiau helaeth.

“Mae’n enghraifft wych o fuddion gweithio mewn partneriaeth rhwng awdurdodau lleol, gweithredwyr bysiau a Thrafnidiaeth Cymru. Dyma’r tro cyntaf y bu modd i ni ddarparu a hyrwyddo un tocyn dydd sengl sydd ar gael ar bob gwasanaeth ac mae'r diolch yn ddyledus i weithredwyr mawr a bach am eu hymrwymiad i wella mynediad ar fws.”