Hwyl yr Haf yn Llyfrgelloedd Gwynedd

Dyddiad: 14/07/2021

Beth ydi’r peth cyntaf sydd yn dod i’ch meddwl wrth sôn am Arwyr Y Byd Gwyllt? Mae Llyfrgelloedd Gwynedd yn meddwl am ein ffrindiau o Creature Ark a’r holl hwyl y bu iddynt gael yng nghanol y llyfrau yn ein llyfrgelloedd yn ddiweddar.

 

Ymunwch â ni yn Llyfrgelloedd Gwynedd dros wyliau’r haf i gael y cyfle i fod yn arwyr y byd Gwyllt ac i ffeindio allan mwy am yr anifeiliaid a ddaeth i’n gweld.

 

Mae Sialens Ddarllen yr Haf 2021 yn cychwyn ym mhob Llyfrgell yng Ngwynedd Dydd Llun 19 Gorffennaf . Anogir plant rhwng 4 ac 11 oed i ymweld â'u llyfrgell leol dros wyliau'r haf ac i ddarllen chwech neu fwy o lyfrau o'u dewis.

 

Y thema eleni yw Arwyr y Byd Gwyllt, a bydd cyfle i blant ddarllen straeon neu lyfrau ffeithiol am natur a gwarchod y blaned, yn ogystal â dysgu am rai o bryderon amgylcheddol pwysicaf ein hamser.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet  Datblygu'r Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd: “Mae’r sialens ddarllen yn ffordd wych o annog plant i barhau i ddarllen dros yr haf, yn ogystal â dysgu am natur a’r amgylchedd.

 

“Bydd pob plentyn sy’n ymuno â’r sialens, yn cael bag llawn adnoddau gwych gan gynnwys Tocyn i wylio ffilm ar-lein o’r creaduriaid yn ein llyfrgelloedd mewn cydweithrediad a Creature Ark a Llyfryn llawn gweithgareddau natur wedi ei greu gan gwmni Elfennau Gwyllt tra bod cyflenwad ar gael.

 

“Felly brysiwch i’ch llyfrgell leol yn ystod y gwyliau i ymuno a’r sialens a dod yn arwr y Byd Gwyllt!”

 

Ymgyrch genedlaethol yw’r Sialens Ddarllen Haf a gynhelir gan y Reading Agency mewn cydweithrediad a WWF, Llywodraeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru. Ariannir y ffilm arlein a’r llyfryn gweithgareddau natur gan gynllun #Hwyl yr Haf.