Cyfle i ddweud eich dweud am wefan ac ap Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 22/07/2021

Mae Cyngor Gwynedd eisiau clywed barn trigolion y sir am wefan ac ap yr awdurdod.

Mae cynnydd rheolaidd wedi bod yn nefnydd y wefan dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae’r nifer o bobl sydd wedi bod yn gwneud defnydd o wasanaethau Cyngor Gwynedd ar-lein wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y cyfnod Covid.

Mae’r Cyngor hefyd yn cynnig yr un gwasanaethau trwy apGwynedd sydd ar gael ar ffonau clyfar a dyfeisiadau llechen. Mae cyfle i ddweud eich dweud am yr ap yn yr arolwg hefyd.

Bydd yr arolwg yn fyw drwy gydol yr haf i drigolion Gwynedd gael cyflwyno eu barn am y gwasanaethau presennol ac awgrymu camau posib i wella’r wefan.

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion Cefnogaeth Gorfforaethol:

 “Gyda chyfyngiadau Covid-19 a’r cyfnodau clo ers Mawrth 2020, rydan ni wedi gweld mwy o bobl nag erioed o’r blaen yn ymweld â gwefan y Cyngor i gael yr wybodaeth ddiweddaraf a chyflwyno ceisiadau am wasanaethau amrywiol.

 “Mi fyddwn i’n annog unrhyw un i gymryd rhan yn yr arolwg – os ydych chi prin yn defnyddio’r wefan a’r ap, yn ei ddefnyddio’n ddyddiol, neu rhywbeth yn y canol.

 “Mae hi mor bwysig ein  bod yn clywed beth ydi barn pobl Gwynedd am y gwasanaeth er mwyn gweld lle mae angen meddwl am ddatblygu neu newid, ac i gael gwybod beth sy’n gweithio’n barod.

 “Drwy lenwi’r holiadur byddwch yn ein helpu ni i ddeall pam a sut rydych chi’n defnyddio’r wefan ac ap, a beth fyddai yn eich helpu chi a phobl eraill i ddefnyddio mwy arnynt.”

I ddweud eich dweud am wefan ac ap Cyngor Gwynedd ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/arolwgwefan