CAU FFORDD DROS-DRO OHERWYDD GWAITH BRYS – A496, DYFFRYN ARDUDWY

Dyddiad: 09/07/2021

Bydd gwaith brys yn cael ei gynnal ar yr A496, Dyffryn Ardudwy ar ddydd Sul, 11 Gorffennaf. Bydd yr A496 ar gau dros-dro o’r gyffordd i Ffordd Gors 190m i’r gogledd i’r fynedfa i’r eiddo a adwaenir fel bythynnod gwyliau Y Buarth.

Tra bod pob ymdrech wedi'i gwneud i ystyried opsiynau amgen er mwyn osgoi cau'r ffordd dros dro, oherwydd lleoliad y gwaith ni fyddai'n bosib cwblhau'r gwaith hanfodol yma’n ddiogel heb gau’r ffordd dros dro.

Bydd yn rhaid i draffig sy'n dymuno mynd i Abermaw o Benrhyndeudraeth a Maentwrog ddilyn y gwyriad ar hyd yr A470 ac i’r gwrthwyneb tra bod y gwaith hanfodol yn bwrw ymlaen.

Bydd y gwaith hanfodol a'r cau dros dro yn dechrau am 7am, dydd Sul 11 Gorffennaf. Bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i gwblhau'r gwaith cyn gynted â phosib.

Bydd mynediad ar hyd y ffordd yn parhau ar gyfer cerbydau argyfwng gydag arwyddion yn cael eu gosod i roi gwybod i drigolion lleol a modurwyr cyn i’r gwaith dechrau.