Buddsoddiad mewn gwasanaeth Cyngor Gwynedd ym Mhenrhyndeudraeth

Dyddiad: 21/07/2021

Mae adroddiad fydd yn cael ystyriaeth gan Gabinet Cyngor Gwynedd yn gofyn am fuddsoddi £83,000 er mwyn gwneud gwell defnydd o adeilad y Cyngor ar Barc Busnes Eryri ym Mhenrhyndeudraeth.

 

Os bydd yr argymhelliad yn cael sêl bendith y Cabinet, bydd modd i’r Cyngor wneud defnydd ehangach o’r adeilad a sefydlu Siop Gwynedd ychwanegol ym Mhenrhyndeudraeth.

 

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol Cyngor Gwynedd:

 

“Dros y blynyddoedd diwethaf rydan ni wedi gweld cynnydd yn y galw am wasanaethau Cyngor wyneb-i-wyneb yn y rhan yma o’r sir.

 

“Gyda Siop Gwynedd Pwllheli 16 milltir i ffwrdd a thaith o 22 milltir i Ddolgellau, mae bwlch daearyddol amlwg yn ein darpariaeth i drigolion yr ardal. Bydd y buddsoddiad yma yn ein galluogi i gau’r bwlch yma gan ddarparu ‘drws ffrynt’ i wasanaethau’r Cyngor tra’n gwneud gwell defnydd o’r adeilad er budd pobl Gwynedd.”

 

Os bydd yr argymhelliad yn cael sêl bendith y Cabinet, bydd y buddsoddiad yma hefyd yn cynnig gofod fydd yn cael ei ddefnyddio gan staff Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant y Cyngor a’u cydweithwyr o’r gwasanaeth iechyd sydd wedi datgan dymuniad i gael lleoliad swyddfa i’w staff ei ddefnyddio a fyddai o fewn pellter rhesymol i Ysbyty Alltwen yn Nhremadog.

 

Bydd Cabinet y Cyngor yn trafod y mater yn eu cyfarfod ar 27 Gorffennaf.