Ysgol Brynrefail yn derbyn gwobr cydnabyddiaeth am ragoriaeth gan Estyn

Dyddiad: 20/07/2020

Cafodd Ysgol Brynrefail ei harolygu gan Arolygwyr Estyn yn ystod mis Chwefror eleni. Yn dilyn Arolwg llwyddiannus iawn mae’r ysgol wedi derbyn gwobr cydnabyddiaeth am ragoriaeth mewn addysg a hyfforddiant ganddynt.

Dywedodd Ellen Williams, Pennaeth Ysgol Brynrefail: “Rydym yn hynod o falch o’r adroddiad Estyn a gawsom. Braint ac anrhydedd oedd clywed bod gwobr Cydnabyddiaeth Rhagoriaeth yn cael ei chyflwyno i’r ysgol ganddynt hefyd. Rydym yn ddiolchgar dros ben i Estyn am y gydnabyddiaeth yma.

“Rydym yn falch iawn o waith ac ymroddiad ein staff, y Corff Llywodraethol a’n disgyblion oll. Hoffem hefyd ddiolch yn fawr iawn i’n rhieni a’r gymuned yn lleol am eu cefnogaeth i ni.”