Teclyn am ddim i rwystro galwadau sgam neu niwsans

Dyddiad: 08/07/2020
2
Ydych chi'n poeni y gallech chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, golli arian i alwadau ffôn sgam a niwsans ar eich ffôn tŷ?

Dywedwch na i’r galwadau hyn drwy wneud cais am declyn rhwystro galwadau am ddim i chi eich hunain drwy fynd i www.friendsagainstscams.org.uk/callblocker neu rhannwch y ddolen gyda ffrindiau neu berthnasau allai elwa.

Mae'r cynnig hwn wedi'i ariannu gan y llywodraeth ac ar gael am gyfnod cyfyngedig. Mae nifer gyfyngedig o declynnau rhwystro galwadau ar gael a bydd y rhain yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

CYNTAF I’R FELIN, EWCH I'R WEFAN A SICRHAU EICH TECLYN RHWYSTRO GALWADAU AM DDIM.