Taliadau parcio heb arian parod wedi'u cyflwyno ym meysydd parcio Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 31/07/2020
Gareth a Gwenan

Mae system talu heb arian parod yn cael ei chyflwyno ym mhob maes parcio Cyngor Gwynedd.

Mae'r system ar-lein a fydd yn ei lle o 3 Awst yn caniatáu i bobl dalu am yr amser sydd ei angen arnynt gan ddefnyddio ap ar eu ffôn clyfar heb orfod dod o hyd i'r union newid mân.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Dros y misoedd diwethaf, rydym i gyd wedi dod yn fwy cyfarwydd â thalu heb arian parod fel rhan o ymdrechion i atal y Coronafeirws rhag lledaenu.

“Bydd y system parcio newydd a fydd ar waith ar draws 56 o feysydd parcio Cyngor Gwynedd yn cynnig ffordd gyflym a chyfleus o dalu am eich parcio.

“Mae’r ap ar-lein yn caniatáu i bobl dalu am yr amser sydd ei angen arnyn nhw ar eu ffôn clyfar heb orfod dod o hyd i’r union newid.

“Rydan ni’n credu y bydd y system newydd yma yn helpu i sicrhau ein bod yn parhau i chwarae ein rhan i atal yr haint rhag lledaenu, ynghyd â chynnig mwy o hyblygrwydd i siopwyr wrth i fwy o bobl ymweld â chanol ein trefi a chyrchfannau siopa poblogaidd.

“P'un a ydych chi allan yn siopa neu'n cwrdd â ffrindiau i gael paned o bellter cymdeithasol neu damaid i'w fwyta, mae'r ap yn anfon nodyn atgoffa defnyddiol atoch cyn i'ch amser ddod i ben. Felly does dim esgus, gallwch ychwanegu at eich amser parcio heb orfod dychwelyd i'r car.”

Mae'r ap ar-lein a ddarperir gan PayByPhone yn galluogi modurwyr i dalu am eu tocynnau parcio a'u rheoli ar-lein, a gallant wneud hyn o'u cerbyd. Mae'r ap yn gyflym ac yn hawdd i'w osod a'i ddefnyddio, gan roi'r opsiwn i yrwyr ymestyn eu sesiynau parcio o bell.

Bydd gyrwyr yn gallu talu am barcio ar eu ffonau trwy'r ap PayByPhone sydd ar gael i'w lawrlwytho o'r App Store neu Google Play Store ac mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan www.paybyphone.co.uk.

Bydd modurwyr hefyd yn gallu dod o hyd i fannau parcio cyn iddynt gychwyn gan ddefnyddio’r nodwedd mapiau ar yr ap. Ar ôl i chi barcio, gall modurwyr binio eu lleoliad fel y gallant ddod o hyd i'w car yn nes ymlaen.