Sesiynau Ieuenctid Gwynedd Ar-lein

Dyddiad: 23/07/2020
IeuenctidGwyneddYouth

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd yn awyddus i barhau i gynnig gwasanaeth gwych i bobl ifanc Gwynedd, yn enwedig yn ystod yr adegau anodd yma.

Felly ar 23 Mehefin fe ddechreuwyd sesiynau byw ar-lein gyda gweithwyr Ieuenctid Gwynedd, gyda 100 o bobl ifanc yn cofrestru o fewn yr wythnos gyntaf.

Roedd y sesiwn gyntaf yn un llwyddiannus iawn, gyda 10 o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn cwis i ateb cwestiynau am y gyfres deledu glasurol a phoblogaidd ‘C'Mon Midffild.’

Meddai enillydd y cwis, Mared Evans: "Diolch yn fawr am y cwis. Mae fo yn deimlad ffantastic fy mod wedi ennill y sesiwn cyntaf mae Ieuenctid Gwynedd wedi creu ar lein, diolch am y cyfle!"

Fel rhan o’r wobr am ennill, fe dderbyniodd Mared cerdyn anrheg £30 i’w ddefnyddio yn siop Gymraeg Na Nog, Caernarfon.

Mae’r sesiynau ar-lein yn cael eu cynnal dros y we ar Microsoft Teams, ac mae’r gweithwyr ieuenctid i gyd wedi cael eu hyfforddi i gynnal sesiynau ar-lein gyda phobl ifanc. Mae un yn arwain, gyda dau arall yn bresennol er mwyn sicrhau diogelwch y bobl ifanc ac i roi’r cyfle gorau iddynt allu cymdeithasu, dysgu a datblygu mewn amgylchedd diogel ac adeiladol.

Gall pobl ifanc ymuno gyda’r sesiynau gan gofrestru gyda’r gwasanaeth drwy lenwi’r ffurflen sydd ar gael yma www.tinyurl.com/cofrestruGI Mae rhaid bod rhwng 11 – 25 oed, a fydd rhaid llenwi’r ffurflen gyda rhiant/gwarcheidiad os ydych yn iau nag 18.

Bydd y 500 o unigolion cyntaf i gofrestru yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill Nintendo Switch!

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’r Coronafeirws wedi golygu llawer iawn o heriau ac ansicrwydd i bob un ohonom ac mae hynny’r un mor wir am ein pobl ifanc.

“Rydw i wedi bod mor falch o’r gwaith arbennig mae staff y Gwasanaeth Ieuenctid wedi ei wneud dros y misoedd diwethaf wrth wneud y mwyaf o dechnoleg i gadw cyswllt a pharhau i gynnal gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc Gwynedd.

“Mae’r gwaith yma yn parhau a da gweld bod Gweithwyr Ieuenctid yn cynnal sesiynau ar-lein i bobl Ifanc. Mae amrywiaeth o sesiynau yn cael eu trefnu rwan , ac am y diweddaraf cofiwch ddilyn Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd ar Facebook, Snapchat, Instagram a Twitter.

“Mi fyddwn i’n annog pobl ifanc Gwynedd i gofrestru trwy fynd i safle www.tinyurl.com/cofrestruGI er mwyn gwneud y mwyaf o’r sesiynau sydd ar gael.”

Yn ogystal â chynnal sesiynau ar lein, mae yna wastad cystadlaethau a phethau diddorol ar gael i bobl ifanc ar dudalen Facebook (@IeuenctidGwyneddYouth) ac Instagram (ieuenctidGwyneddyouth) Ieuenctid Gwynedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch Ieuenctid Gwynedd, anfonwch ebost i ieuenctid@gwynedd.llyw.cymru