Gwynedd yn annog pobl sydd yn ymweld â'r traeth i aros yn ddiogel

Dyddiad: 30/07/2020

Gyda chyfyngiadau Coronafeirws yn llacio, mae Cyngor Gwynedd yn annog y rhai sy'n bwriadu ymweld â thraethau'r sir i fod yn ddiogel a thrin yr arfordir gyda pharch.

 

Er ei fod yn syfrdanol o hardd, mae’r arfordir yn gallu bod yn amgylchedd peryglus ac anwadal. Mae'r Cyngor yn atgoffa pobl sy'n cynllunio taith i'r traeth i wirio rhagolygon y tywydd, y llanw ac i drin y môr gyda pharch.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy'n arwain ar faterion morwrol:

 

“Mae arfordir Gwynedd yn rhyfeddol, ond mae’n ddyletswydd ar bob un ohonom i’w barchu. Er y gall fod yn dawel wrth y lan, gall yr amodau yn y dŵr fod yn wahanol iawn. Cymrwch sylw o’r arwyddion rhybudd perthnasol a chyngor gan ein staff traethau - maen nhw yno i gynorthwyo a darparu arweiniad.

 

“Mae digwyddiadau diweddar lle aeth rhai nofwyr i drafferthion yn Aberdyfi oherwydd amodau llanw yn tanlinellu’r angen i drin y traeth a’r môr gyda pharch.

 

“Mewn rhai lleoliadau, mae baneri coch yn cyhwfan i gynghori pobl i beidio â mynd i'r dŵr. Mae’r ardaloedd hyn yn cael eu hystyried yn beryglus oherwydd amodau lleol a cheryntau llanw yn benodol.

 

“Ein neges ydi i fwynhau’r traeth yn ddiogel a thrin arfordir Gwynedd gyda pharch. Gwnewch yn siŵr eich bod yn parcio'n synhwyrol - mae yna nifer o feysydd a mannau parcio dynodedig ar gael.

 

“Os ydi maes parcio yn llawn, ystyriwch leoliadau eraill y gallwch ymweld â nhw. Bydd y rheini sy'n parcio'n anghyfrifol ac yn rhwystro ffyrdd ger y traeth yn ei gwneud hi'n anodd i gerbydau gwasanaethau brys pe bai angen iddynt gael mynediad i'r ardal.

 

“Mae tîm wardeiniaid traeth Cyngor Gwynedd yno i gynghori ymwelwyr glan y môr. Ond gyda bron i 180 milltir o arfordir, ni all ein wardeiniaid traeth fod ym mhobman ar unwaith. Os ydych chi'n pryderu am rywun sydd mewn perygl yn y môr, ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau.

 

“Rydym eisiau i bobl i fwynhau'r traeth a'r môr yn ddiogel, gwaredwch eich sbwriel yn gyfrifol os gwelwch yn dda. Ystyriwch y rhai o'ch cwmpas a pheidiwch â rhoi eich hun ac eraill mewn perygl."