Gwaith ar wyneb ffyrdd i'w gynnal yn Eryri

Dyddiad: 14/07/2020

Bydd gwaith triniaeth wyneb yn cael ei gynnal ar yr A4085 Beddgelert – Rhyd Ddu; yr A498 Llyn Dinas, Nantgwynant a’r A4086 rhwng Llanberis a Nant Peris dros y dyddiau nesaf.

Mae disgwyl i’r gwaith ar yr A4085 Beddgelert – Rhyd Ddu gychwyn ar 16 Gorffennaf, a dylai’r gwaith fod wedi ei gwblhau o fewn pedwar diwrnod

Bydd y gwaith ar yr A498 Llyn Dinas, Nantgwynant yn cychwyn ar 19 Gorffennaf ac mae disgwyl iddo gymryd tridiau i’w gwblhau.

Yn ogystal, bydd gwaith triniaeth wyneb hefyd yn cael ei gynnal ar yr A4086 rhwng Llanberis a Nant Peris (Gwesty’r Fictoria Llanberis at faes parcio Parc Cenedlaethol Eryri Nant Peris) o 23 Gorffennaf. Mae disgwyl i’r gwaith fod wedi ei gwblhau erbyn 31 Gorffennaf.

Bydd y ffyrdd yn parhau ar agor yn ystod y gwaith, gyda goleuadau traffig dros dro yn rheoli llif traffig.

Bydd y contractwyr sy’n cwblhau’r gwaith yn gwneud pob ymdrech i gwblhau cyn gynted á phosib. Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod tra bydd y gwaith triniaeth wyneb yn cael ei gwblhau.