Cyhoeddiad cwmni Northwood, Penygroes – ymateb Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 03/07/2020

Mae Cyngor Gwynedd wedi datgan siom yng nghyhoeddiad cwmni Northwood i gau eu ffatri ym Mhenygroes cyn diwedd mis Hydref.

 

Mae’r cwmni wedi bod yn gyflogwr pwysig ar gyfer ardal Dyffryn Nantlle a’r ardal ehangach ers blynyddoedd lawer ac mae’r newyddion yma yn ergyd sylweddol.

 

Meddai’r Aelod Cabinet Economi ar Gyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Thomas: “Mae hyn yn newyddion trist ac yn ergyd i’r ardal. Byddwn yn canolbwyntio ein hymdrechion rwan i weithio gyda Llywodraeth Cymru a’r DWP i sicrhau cefnogaeth i’r gweithwyr.

 

“Fel Cyngor, rydym wedi cynnal trafodaethau cyson gyda’r cwmni dros yr wythnosau diwethaf er mwyn ceisio annog parhad cynhyrchu ym Mhenygroes. Ond mae’n amlwg fod y pandemig Coronafeirws wedi cael effaith sylweddol ar farchnadoedd Northwood yn y sector hamdden a manwerthu.

 

“Er ei bod yn gyfnod heriol, byddwn hefyd yn gwneud popeth yn ein gallu i hwyluso unrhyw bosibilrwydd o adnabod perchennog newydd ar gyfer y safle a allai ddenu swyddi yn y dyfodol.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Judith Humphreys, sy’n cynrychioli Penygroes ar Gyngor Gwynedd: “Mae cyhoeddiad Northwood yn newyddion trist iawn i Benygroes ac ardal Dyffryn Nantlle yn ehangach.

 

“Byddaf yn canolbwyntio fy ymdrechion am y cyfnod nesaf i sicrhau fod y 94 aelod o staff yn cael y gefnogaeth sydd ei angen gan yr awdurdodau perthnasol yn ystod y cyfnod heriol yma, ac yn parhau i archwilio unrhyw fodelau neu opsiynau posib eraill ar gyfer y safle i’r dyfodol.”