Ymddygiad bygythiol ddim yn cael ei oddef

Dyddiad: 17/07/2019

Mae Cyngor Gwynedd wedi ennill achos llys gafodd ei ddwyn yn ei erbyn gan yrrwr tacsi a gollodd ei drwydded.

 

Cyflwynodd Colin Frazer Owen o CK Cabs, Llanberis apêl yn erbyn penderfyniad y Cyngor ar 14 Mawrth 2019 i ddiddymu ei drwydded gyrrwr cerbyd hacni a hur preifat. Diddymwyd y drwydded yn dilyn dau ddigwyddiad o ymddygiad treisgar: ymosodiad yn erbyn gyrrwr tacsi arall yng Nghanolfan Ailgylchu Caergylchu, Caernarfon ar 3 Mai 2018, a digwyddiad arall yn ymwneud â chwsmer yn Llanrug ar 9 Chwefror 2019. Diddymwyd y drwydded gan y Cyngor ar unwaith er mwyn gwarchod diogelwch y cyhoedd.

 

Yn dilyn gwrandawiad 2-ddiwrnod ar 12 a 15 Gorffennaf, dyfarnodd Llys Ynadon Caernarfon nad oedd penderfyniad y Cyngor i ddiddymu’r drwydded yn anghywir. O ganlyniad fe gollodd Mr Owen ei apêl ac fe gafodd ei orchymyn i dalu £5972.48 mewn costau cyfreithiol.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Rydym yn falch gyda phenderfyniad y llys sy’n anfon neges glir na fydd achosion o ymddygiad bygythiol gan yrrwyr tacsi sy’n gweithredu yn y sir yn cael ei oddef.

 

“Yn y gwrandawiad, fe wnaeth yr ynadon ganfod nad oedd yr unigolyn yma yn addas i fod yn yrrwr tacsi. Tra bod y mwyafrif llethol o’r diwydiant yn ymddwyn mewn modd parchus, mae’r achos anffodus yma yn dangos nad ydi Cyngor Gwynedd yn barod i oddef ymddygiad annerbyniol gan yrrwr ac os oes angen, byddwn yn amddiffyn ein penderfyniadau mewn llys.”