Gwaith celf gan arlunwyr ifanc o Wynedd a Môn

Dyddiad: 18/07/2019
CriwCelf

Mae arddangosfa newydd a chyffrous wedi agor yn Storiel, Bangor sydd yn dangos gwaith celf gan arlunwyr ifanc a talentog o Wynedd a Môn.

Yn arddangosfa Criw Celf Gwynedd a Môn cewch weld gwaith celf mewn aml gyfrwng, sydd yn cynnwys paent, inc a phensel, argraffu, gwehyddu, gwaith gwydr, gwaith cyfrwng cymysg a mwy a grëwyd mewn dosbarthiadau meistr rhwng Ionawr a Mehefin 2019.

Mae Criw Celf yn gynllun gwych sydd yn meithrin talent plant a phobl ifanc yn y maes celf drwy gynnal sesiynau meistr ar benwythnosau gydag arlunwyr proffesiynol.

Mae’r sesiynau hyn yn cyflwyno’r arlunwyr ifanc i dechnegau celf newydd ac yn magu hyder yn eu sgiliau creadigol. Yn ogystal â’r elfen dechnegol mae’n gyfle hefyd i aelodau wneud ffrindiau newydd mewn awyrgylch gyfeillgar a chroesawgar.

Roedd gan Criw Celf 73 o aelodau yng Ngwynedd a Môn eleni o 12 ysgol gynradd, 16 ysgol uwchradd ac un ysgol arbennig.

Bydd Arddangosfa Criw Celf Gwynedd a Môn ar agor yn Storiel, Bangor hyd at Awst 17.

Mae Storiel ar agor Mawrth - Sadwrn – 11am – 5pm.

Llun: Rhan o arddangosfa Criw Celf Gwynedd a Môn yn Storiel.